Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Kunskapsutbyte

Teknisk support, frågor och svar, samt möten med SIR-innehåll

Kunskapsutbyte skall främst inspirera till dialog mellan webbesökare och SIR. Här ställer du Dina frågor som Du vill ha svar på. SIR:s webbadministratörer får mailmeddelande om inkomna frågor och ser till att de besvaras av utvald expertis. När svaren publiceras får frågeställaren ett mail och en notis skapas på förstasidan.  

Under Teknisk support hittar man t.ex. valideringsprogrammets filer och andra dokument som framför allt vänder sig till leverantörer, IT-avdelningar och de som skickar in data till SIR. Det är lämpligt att prenumerera på dessa sidor för att automatiskt bli underrättad om förändringar.

Mötesdokumentation från SIR:s egna kurser och andra möten där SIR medverkat återfinns under Mötes och kursdokumentation. Notera dock att SIR-styrelsens och arbetsgruppernas minnesanteckningar återfinns under Om SIR.