Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Åtgärder Perifiera nervblockader

Rubrik: Åtgärder Perifiera nervblockader

Avsändare: Helena Nilsson

Organisation: Karolinska Universitetssjukhuset Solna Civa

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

Hej! Vi använder oss mer och mer av olika typer av perifera nervblockader, tex femoralis Ischiadicus mm. Skall man använda åtgärden DA019 för dessa?

Svar:

Nej, man ska inte använda DA019.

I dagsläget har SIR inga planer på att utöka sökbara åtgärder i utdataportalen med perifera nervblockader så mitt förslag är att om man vill registrera dessa blockader använder den exakta KVÅ-koden för använd blockad, dvs i fallet med femoralisblockad så blir det någon av koderna SK710, SK711, SK712 eller SK719