Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Sederingsmål

Rubrik: Sederingsmål

Avsändare: Gina Djerf

Organisation: NIVA US Linköping

Besvarad av: Carl-Johan Wickerts

Fråga:

Hej, vi ska börja registrera sederingsgrad och sederingsmål. Då ska man ju ange om sederingsgraden motsvarar sederingsmålet. Hur registrerar man med de patienter där sederingen är utsatt, och man alltså önskar att patienten är alert och lugn, om patienten är nedsatt i sin medvetandegrad relaterat till sin sjukdom? Det kanske skulle behövas ett svarsalternativ att patienten är medvetandesänkt?

Svar:

Registrering av sederingsskala och sederingsmål är en helt ny registrering och bland annat det problem som du tar upp ligger till grund för vi inte har något målvärde för denna registrering i nuläget utan målet för i år är att komma igång med registreringen som sådan. Det kommer ju alltid att vara svårt att med säkerhet avgöra om en kvarvarande sänkt vakenhet beror på en kvarvarande sederingseffekt eller har annan orsak. Därav rekommendationen att använda sederingsskala på alla patienter med invasiv ventilatorbehandling oavsett om de har pågående sedering eller inte. Självklart kommer vi att fortsatt vara öppna för förbättringsförslag på all vår verksamhet men i nuläget vill vi inte ändra på denna registrering utan vill se hur den faller ut i sin nuvarande utformning.