Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Karlstad

Centralsjukhuset Karlstad, CSK

Centralsjukhus för Värmland.
I Arvika och Torsby finns avdelningar för vårdtypen IVA, HIA och Övrig.

Organisation

Trientalis europaea2.jpg

Landstinget i Värmland 
Område Slutenvård
AnOpIVA
Intensivvårdsavdelning 2
Centralsjukhuset  Karlstad

Ledning och kontaktvägar

Verksamhetschef och Läkarchef Lars Mattsson lars.mattsson@liv.se

Bitr verksamhetschef, Medicinskt ledningsansvarig Operationscentrum, Överläkare Nanny Hareide nanny.hareide@liv.se

Medicinskt ledningsansvarig IVA, Överläkare Jon Rosell jon.rosell@liv.se
Avdelningschef IVA, Carina Eriksson carina.eriksson@liv.se
Biträdande avdelningschef IVA Lena Prånge lena.prange.johansson@liv.se

Systemförvaltare PasIva, Elisabet Höglind elisabet.hoglind@liv.se

 

Adress: Intensivvårdsavdelning 2,Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad.
Telefon:  054-61 79 79
Telefon växel: 054-61 50 00

Avdelningstyp

Allmän IVA

MIG - verksamhet

PostIVA-uppföljning

 

Antal vårdplatser och produktionsvolymer per vårdtyp

9 IVA platser  

2016 Antal vårdtillfällen
Vårdtypen IVA cirka 912 Vårdtypen Övrig cirka 88

Personalstruktur och normal bemanning inklusive läkarbemanning

IT-stöd för SIR-arbetet, Riskjusteringsmodell samt Vårdtyngdsprotokoll

PasIva. System för registrering av intensivvård.
- SAPS3
- VTS2014

QlikView som utdataverktyg.Grundrapporter utifrån data som registreras i PasIva

Övrig presentation

Vårdinformationssystem inklusive läkemedelsmodul
CAMBIO Cosmic

Operationsplaneringssystem inkl uppvakningsvård
Provisio

 

Projekt, händelser, rutiner mm

Organisation i Värmland

AnOpIVA, Karlstad ingår i området Slutenvård.