Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Nyheter

Nya webbformulär 2016

2015-09-22

Ny kvalitetsindikator, organisatoriska mätetal för organdonation mfl.

Q1 Svensk riktlinje för intensivvård
För att fånga data kring denna nya kvalitetsindikator kommer SIR att bygga ett webbformulär där medlemmarna kan besvara de frågor som är aktuella för indikatorn. Denna kvalitetsindikator redovisar om avdelningen uppfyller grundläggande delar av Riktlinje för svensk intensivvård utfärdad av Svenska Intensivvårdssällskapet/Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SIS/SFAI). 
http://sfai.se/riktlinje/organisatoriska-rad-och-riktlinjer/intensivvardsorganisation/riktlinjer-for-svensk-intensivvard/

Nya mätetal för organdonation
SIR kommer att förändra de nuvarande webbformuläret för inrapportering av Avlidna på IVA så att det uppfyller nya mätetalen för organdonation som Vävnadsrådet tagit fram på uppdrag av SKL.
Likaså kommer vi att bygga ett webbformulär för attt fånga de organisatoriska mätetalen. Läs mer på  http://www.vavnad.se/ (sök på Mätetal organdonation)

PostIVA-uppföljning
Nytt webbformulär inför 2016 som innehåller RAND-36

Vårdbegäran - MIG
Nytt formulär som innehåller NEWS

 

Kommentarer (0)  Kommentarer (0)     Skriv en kommentar  Skriv en kommentar