Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Länkar med anknytning till intensivvård

SIR önskar självfallet sprida aktuell kunskap om intensivvård. I detta uppdrag ingår att försöka förmedla länkar till intressanta webbplatser med anknytning till intensivvård. Föreslå gärna länkar...

ICU-Diary http://www.icu-diary.org/diary/start.html

IVA-STRAMA hemsida http://www.strama.se

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) www.sfai.se

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) www.ssai.info

Valideringshandbok

Nationella kvalitetsregister www.kvalitetsregister.se

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) www.skl.se

Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Läkemedelsverket www.mpa.se

Norskt Intensivregister http://www.intensivregister.no/

England and Wales intensivvårdsregister (ICNARC) www.icnarc.org

Skottland intensivvårdsregister (SICSAG) www.sicsag.scot.nhs.uk

Svenskt PeriOperativt Register (SPOR) http://www.ucr.uu.se/spor/

Dansk selskab för anaestesiologi og intensiv medicins (DASAIM) www.dasaim.dk

Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) www.nafweb.no

Society for Critical Care Medicine (SCCM) www.sccm.org

Intensive Care Society (ICS) www.ics.ac.uk

Riksföreningen för Anestesi och intensivvård www.aniva.se

European Federation of Critical Care Nurses www.efccna.org

World Federation of Critical Care Nurses http://en.wfccn.org

Registerforskning.se https://www.registerforskning.se/

Länkpolicy

SIR publicerar här på sin hemsida länkar som har samband med svensk och internationell intensivvård, anestesi, kvalitetsregister, samt myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor. Information riktad till allmänheten kommer att särskilt anges i takt med att vi uppmärksammar sådana länkar.

Tipsa om länkar

Tips om bra länkar mottas gärna. Maila till ceo@icuregswe.org
Ge gärna en kort kommentar om varför du tycker att länken bör in hos SIR.