Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Om SIR

Svenska Intensivvårdsregistrets organisation, syfte och mål

Kontaktvägar - Telefon

SIR har telefonnummer med växelfunktion.
Telefon: 054-191490

Organisation - Syfte

Historik
Svenska Intensivvårdsregistret är en ideell förening bildad i augusti 2001 där svenska intensivvårdsavdelningar är medlemmar. Föreningen finansieras helt av medlemsavgifter och anslag ur Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och Landstings medel för nationella kvalitetsregister. Ingen sponsring eller annan kommersiell finansiering eller bindning föreligger.

Denna webbplats vänder sig uttryckligen till den medicinska professionen med kunskap om intensivvård utom i de fall där sidor uttryckligen anges riktade till allmänhet, massmedia och patienter.

För resultat av intensivvård från 2005-01-01 gäller att data publiceras med öppet angivande av sjukhusnamn, medan data före detta datum är avidentifierat med numerisk kod.

Syfte formulerat i stadgarna

Svenska Intensivvårdsregistret har som syfte att utan egen vinning som en ideell förening driva ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst för att följa och  höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska Intensivvårdsregistret skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.

Definition av intensivvård 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient. Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård. Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård.

Intensivvårdens målsättning

Verksamhetens övergripande målsättning omfattar:

Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom utan komplikationer.

Med ovanstående målbeskrivning finns möjlighet att mäta och presentera centrala och ändamålsenliga variabler i verksamhetsuppföljningen. En viktig uppgift för SIR är att verka för ökad standardisering i valda parametrar. Dessa nationella och internationella indikatorer medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra.