Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Riktlinjer

SIR:s riktlinjer för uppföljning av svensk intensivvård.

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering efter att de fastställts av SIR.
I några fall presenteras kommande riktlinjer parallellt med de fortsatt gällande, t.ex. inför ett årsskifte.

Gällande uppdateringar/revisioner vissa av riktlinjer 2016-01-01

 • Avlidna på IVA
  En helt ny riktlinje som bygger på de nya nationella mätetalen för organdonation
 • Diagnoser
  För vårdtyp BIVA gäller endast BIVA-listan för primär IVA-diagnos samt att det tillkommit en del nya BIVA-diagnsoer
  Justerad text för diagnosen T43.6 Psykostimulantia med missbruksrisk
  Nya diagnsoer för Influensa och ARDS
 • Grunddata - Vårdtillfälle
  För BIVA-avdelningarna gäller from 2016: Vårdtyp BIVA för barn  0-15 år och vårdtyp IVA för 16 år och uppåt. Således gäller riskjustering med PIM3 för 0-15 år och med SAPS3 för 16 och äldre
 • Riskjustering
  PIM2 utgår och ersätts av PIM3

Nyheter

Huvudansvariga inom SIR för riktlinjerna

Personerna i förteckningen är medlemmar i SIR:s arbetsgrupper och styrelse. De har som uppgift att ansvara för arbetet att utforma och uppdatera underlaget inför riktlinjeförändringar.

Avlidna på IVA
Per Hederström, Caroline Mårdh

Behandlingsstrategi
Pär Lindgren, Peter Nordlund

Datauttag-FoU
Ritva Kiiski-Berggren, Göran Karlström

Diagnosförteckning & Diagnossättning
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren

Grunddata – Vårdtillfälle
Caroline Mårdh, Lena Andersson, Per Hederström

Influensaregistrering SIRI
Per Hederström, Lena Andersson

Inrapportering av data
Caroline Mårdh, Lena Andersson, Therese Apelqvist

Nationella Kvalitetsindikatorer
Johan Pettersson, Johnny Hillgren, Pär Lindgren

Negativa händelser och komplikationer
Christina Agvald-Öhman, Johan Pettersson,

PostIVA-uppföljning 
Eva Åkerman, Anna Eriksson

Riskjustering intensivvård
Peter Nordlund, Lars Engerström

Sederingsskala och sederingsmål
Johan Petersson, Eva Åkerman

SIRXML version 5.1
Otimo data AB, Caroline Mårdh

SOFA
Christina Agvald - Öhman, Johnny Hillgren

Svensk intensivvård
Johan Petersson

Vårdbegäran-MIG
Per Hederström, Lena Andersson

Vårdtyngdsmätning NEMS
Therese Apelqvist

Vårdtyngdsmätning VTS2014
Therese Apelqvist, Lena Andersson

Åtgärder och operationer
Per Hederström, Pär Lindgren