Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

Grunddata - Vårdtillfälle

Riktlinje som beskriver dataset för rapportering till SIR

Grunddata - Vårdtillfälle from 2016-01-01

Öppna som pdf

 

2017-12-19 Version 6.0
Förtydligande av text angående Vad är en operation

2017-03-20 Version 5.0 
Lagt till under Kompletterande moduler - Sederingsskala & sederingsmål, Organisatoriska mätetal donation samt Riktlinje för svensk intensivvård 

From 2016-01-01 upphör PIM2 att gälla och ersätts av PIM3. Vårdtypen BIVA har ny defintion. Se mer i riktlinjen.