Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

Influensaregistrering SIRI

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med laboratorieverifierad influensa och annan luftburen smitta

Influensaregistrering - SIRI from 2015-01-01

Öppna som pdf

2017-10-17.  Förtydligande.Tillägg av vilka diagnoskoder som skall användas vid influensa. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med koder för säsongsinfluensa. Protokoll oförändrat.

2017-02-14. Endast förtydligande om vilken patientgrupp och vilka vårdtillfällen som ska registreras. Dessutom ett klargörande av att den kliniska anmälningsplikten av influensa A (H1N1) togs bort 1 december 2015. Alltså ingen ändring av riktlinjen, protokollet är oförändrat.