Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

SIRXML filspecifikation

Specifikation av XML-fil för inrapportering till SIR

SIRXML filspecifikation

Öppna som pdf

2017-09-13 Version 19.0
Lagt till "Ej tillämpbart" som nytt svarsalternativ under frågan "Motsvarar patientens sederingsgrad sederingsmålet?"

2016-09-23  Version 18.0
Lagt till ”Negativ inställning” som nytt val under AvlidenPåIVAMätetal och OrsakEjDirekta   

2016-06-27 Version 17.0
Justerat SOFA så att man kan ange Kreatinin och Diures var för sig i Njure  

2016-04-27 Version 16.0
Lagt till i alternativet ”Ej aktuellt” i AvlidenPåIVAMätetal /InställningKänd som besvarats med Okänd  

2016-03-02 Version 15.0
Specifikation för Sederingsmål är tillagt.
AvlidnaPåIvaMätetal: OrsakEjDirekta, nytt alternativ ”Olämplig av trans” tillagt ”Olämplig” har ersatts av ”Olämplig av IVA”, men finns kvar för kompabilitetens skull.


XSD-schema Version 19 (uppdaterad 2017-09-13)