Vi använder cookies för att ge en bättre upplevelse på Svenska Intensivvårdsregistret.  Kakor (cookies) på webbplatsen

Tillbaka till riktlinjer

Riktlinje för svensk intensivvård

Instruktion för registrering av SIS/SFAI riktlinje

SIS/SFAI:s Riktlinje för svensk intensivvård hittar du på https://sfai.se/

 

Registreringsinstruktion för Riktlinje för svensk intensivvård from 2016-01-01

Öppna som pdf

2016-10-14 Version 2.0
Tillägg och ändringar i svarsalternativen för fråga 3. ”Sjukhusbunden jour som är legitimerad läkare men inte uppfyller något av ovanstående” och ”Nej, men det finns jour i hemmet som är minst legitimerad läkare”
Tillägg i fråga 4. ”Har alla sjuksköterskor som arbetar med intensivvård på avdelningen specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård?”