Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: VTS extubation

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
10 oktober 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Finns extubation med på något sätt som parameter i VTS under respiration, eller hur är tanken gällande vårdtyngd i samband med detta? Extubation registreras väl inte heller som åtgärd.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Gällande vårdtyngd runt en patient som extuberas under ett pass så har ju förmodligen IVB förekommit och då blir det ju 2 poäng bara av det. Har man haft O2 på tub så kan extubation räknas med i antal åtgärder per pass och ger ju då den poäng som antal åtgärder genererar. 

Ämne: Thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
26 augusti 2019 kl. 13:55
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

När ska thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10 användas? Bakåt i tiden har vi till SIR, använt den kod som fanns, Thoraxdränageinläggning GAA10. Är det meningen att vi skall överge GAA10 och gå över till TGA35? Eller skall vi använda båda?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

GAA10 ska användas för de som utförs på operation. TGA35 för de vi utför perkutant på IVA.

Ämne: VTS CNS, Respiration

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 08:23
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Vad menas med krampövervakning som åtgärd under Neurologisk bedömning i indikator 2 CNS? Den övervakningen görs ju visuellt hela tiden, 1 åtgärd/timme eller 1 åtgärd/arbetspass?. Räknas syrgastillförsel via högflödesgrimma som kopplas via respirator endast som 1 poäng?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Utförda åtgärder räknas samman med det aktuella arbetspassets längd. Sker krampövervakning under hela passets längd ex. 8 timmar räknas det som 1 åtgärd/timme (8/8) = 1 poäng.

Högflödesgrimma som kopplas via respiratorn ger 1 poäng eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation.

Ämne: Inskrivningsdata

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 juni 2019 kl. 07:55
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Skall vårdtiden för en patient som kommer från ett annat sjukhus även fyllas i under "Dagar på sjukhus före IVA-vård" och gäller det i så fall både från det avsändande sjukhusets vårdavdelning och IVA? Om patienten är opererad på det avsändande sjukhuset skall detta fyllas i under "Opererad status Innan IVA”

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vistelse på sjukhus före intagning för intensivvård ska anges (SAPS3, box I). Opererad status skall fyllas i om patienten är opererad inom den sammanhängande sjukhusvistelsen oavsett antal sjukhus, kliniker, avdelningar eller IVA som patienten vårdats vid. Vid SAPS3-kodning av opereradstatus (box II) betraktas patienten enligt definitionerna som opererad om operation utförts någon gång under aktuellt sjukhusvårdtillfälle före ankomsten till IVA.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
16 maj 2019 kl. 09:14
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

  1. VTS Indikator 6 - Intravenös och enteral tillförsel, Ingår epidural infusion och/eller injektion?
  2. VTS Indikator 10 - Närstående och externa kontakter, Räknas Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter in här? 
  3. Indikator 2 CNS, Innebär "uppkoppling av EEG" under måttlig vårdtyngd, 2 poäng, kontinuerlig EEG övervakning eller får man även 2 poäng vid EEG som tillfälligt utförs av extern personal? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja det räknas in där
  2. Uppskattad tidsåtgång för all personal som deltar i det patientnära arbetet ska räknas samman

  3. Man får inga poäng om extern personal utför arbetet. Externa kontakter poängsätts under indikator 10.

Ämne: Intensivvårdstillgänglighet

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 maj 2019 kl. 17:33
Fråga
Avsändare: Region Örebro

Hur många intensivvårdplatser Per 100 000 invånare har Sverige.? Finns någon rekommendation för olika typer av sjukhus-exempelvis universitetssjukhus, länsdelssjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I årsrapporten för 2017 finns en artikel under avsnittet Demografi där tillgången till IVA-platser per 100 000 invånare per län analyserades. Vi kommer även att ta upp detta i årets årsrapport som släpps under maj. Några skrifliga rekommendationer angående just IVA-platser finns inte.                                 

 

 

 

Länk till årsrapporten för 2017