Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Aktiv temperaturreglering UNS (DV032)

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

21 mars 2019 kl. 10:06
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

Gäller denna åtgärd även när värmetäcke används vid CRRT för bibehålla normal temperatur?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, koden avser en åtgärd där man värmer/kyler en patient med hjälpmedel och siktar mot normotermi.

Ämne: IVA kostnad

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

14 mars 2019 kl. 07:13
Fråga
Avsändare:

Vad kostar ett IVA-vårddygn i snitt i Sverige?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I Svenska Intensivvårdsregistret har vi inga uppgifter om detta.

Ämne: Aktiv temperaturreglering UNS (DV032)

Kategori

Data & resultat

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

6 mars 2019 kl. 09:47
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

När ska man använda denna åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Aktiv temperaturreglering UNS (DV032) avser en åtgärd där man värmer/kyler patienten med hjälpmedel (ej hjärt-lungmaskin) och siktar mot normotermi
(36-38oC).
Exempel:

  • Kyla en högfebril patient till normaltemp
  • Hålla temp/värma upp till normotemp på brännskadepatienter
  • Värma upp till normotemp vid nedkylda patienter
  • Kyla till 36 grader vid hjärtstopp
  • Lägga på ett värmetäcke på en nyopererad patient

Ämne: Ekokardiografi

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

20 februari 2019 kl. 09:49
Fråga
Avsändare: Västra Götalands regionen

Bör ekokardiografi som utförs av kompetent intensivvårdsläkare enl. FATEprotokoll på IVA regisitreras som åtgärd enl. KVÅ AF020?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, den ska registreras med tidpunkt för utförande.

Ämne: Intensivvårdspatient?

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

13 februari 2019 kl. 09:01
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Finns det någon klar definition gällande vilken typ av patient som ska/bör kallas för intensivvårdspatient? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I SIR:s riktlinjer finns denna definition: 

Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner.

Ämne: Syrgasbehandling med högflödesgrimma

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

13 februari 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Fram till nu har vi registrerat HFG som andningsvård i Nems registreringen. Har hört att andra Ivaavdelningar registrerar det som andningsstöd. HFG kopplas upp via en respirator som mixar syrgas och flöde, den enda inställningen på respiratorn är flödet och syrgas. Vidare kopplat till en befuktare och näsgrimma. Vad är det rätta att registrera i Nems, andningsvård eller andningsstöd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation ska det registreras under andningsvård.