Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Jag kan inte logga in

Kategori

Data & resultat

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

15 november 2019 kl. 10:33
Fråga
Avsändare: Västra Götalands regionen

Jag har problem att logga in på Indataportalen. Mitt kort fungerar inte på er sida. Jag får felmeddelande om att "Certifikat saknas eller är indraget".

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Se till att du valt SITHS certifikat, så det inte är Telias certifikat du försöker ansluta med. Vi har skapat en felsökningslista som du kan använda dig av vid problem med att logga in till din behörigheter med SITHS-kort.  

Felsökningslistan finns här

Ämne: Trackeostomi vs Koniotomi

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

8 november 2019 kl. 08:58
Fråga
Avsändare: Region Uppsala

Trakeostomi GBB00 - OK att registrera även koniotomier under denna rubrik? Trakeostomi - perkutan - GBB03 Bara "Minitrack" eller även annan teknik? I.s.f. vilken

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det finns separat kod för koniotomi men vi har inte haft med den på listan i SIR.

  • DG025 Koniotomi
  • GBB00 Trakeostomi

Tillsvidare så får man använda GBB00 eller GBB03. När vi reviderar riktlinjen så får vi överväga om ytterligare koder kan bli aktuella. 
Beträffande GBB03 så avses all perkutan teknik.

Ämne: DCD och åtgärdskodning

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

6 november 2019 kl. 12:05
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Skall man ange Åtgärdskod XV013 Vård av avliden på patienter som avlider och gör DCD organdonation? Vilken tid i så fall? 5 minuter hands-off eller annat?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Åtgärdskoden XV013 ”Vård av avliden inför eventuell organdonation” ska inte användas för DCD-patienter eftersom vi inte vårdar en avliden patient. Vi vårdar en palliativ patient. Patienten dödförklaras bara sekunder innan man rullar ut från intensivvården till operation.

Ämne: SOFA-skalan

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

5 november 2019 kl. 10:36
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Hur räknar man ut daglig SOFA om man saknar enskilt värde. Får den saknade variabeln 0 i numeriskt värde?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Numeriskt värde 0 ska inte registreras. För enskilda missade värden i enskild SOFA-registrering anges ”Saknas” eller anges bortfall. Bortfallsförklaring av varje enskild variabel görs ej. Registreringar med < 2 missade värden ligger till grund för SOFA-beräkning.  ≥ 2 missade värden för en registrering blir totalt bortfall i den enskilda SOFA-registreringen.

Det  blir alltså 0 poäng för det saknade värdet

Läs mer i riktlinjen punkt 5 och 6

Ämne: Noradrenalin

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

1 november 2019 kl. 09:54
Fråga
Avsändare: Region Halland

Har fått höra att det är ny riktlinje som säger att en postoperativ patient som har noradrenalin mer än 6 timmar ska registreras som IVA patient, stämmer det?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är inte en ny riktlinje men så här står det i riktlinjen för
Grunddata-Vårdtillfälle 
Postoperativ vård - Postop 
Vårdtillfället klassificeras som vårdtyp IVA om postoperativ vård innebär vårdinsatser som kan karakteriseras som intensivvård t.ex. ventilatorbehandling, kontinuerlig renal ersättningsterapi eller cirkulationsunderstöd med inotropa farmaka och/eller vasopressorer. Undantag görs för vårdinsatser som kan anses vara del i normal postoperativ vård såsom i tiden begränsad (ca 6 tim) farmakologiskt cirkulationsunderstöd (uttrappning av läkemedel med från operation).

Ämne: Åtgärdsregistrering

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

1 november 2019 kl. 09:45
Fråga
Avsändare: Region Halland

Vilken kod är det när vi tar emot en patient som redan har thoraxdränage? (bruk av befintlig)

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det fins ingen kod för skötsel eller bruk av befintlig thoraxdränage.