Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Intensivvårdsavdelningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
30 september 2020 kl. 08:38
Fråga
Avsändare: Region Västra Götaland

Hur många av Sveriges sjukhus har en intensivvårdavdelning? Och hur många intensivvårdsavdelningar finns det till antal i Sverige?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det finns 83 intensivvårdsavdelningar i Sverige. Var dessa finns kan du se på vår utdataportal under rapporten inrapporterade vårdtillfällen.

Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfällen

Ämne:

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 september 2020 kl. 16:15
Fråga
Avsändare: Region Västerbotten

 

I riktlinjer för grunddata står det under Moderklinik att man kan ange Thoraxkirurgi som alternativ. Vi har konsekvent angett Kardiologi, det var ett förval som sattes i vårt digitala inskrivningsformulär när vi inledde arbetet att skicka data till SIR. Så frågan är om vi har angett fel moderklinik för de patienter som skrivs in på thorax före operationen, vårdas vid Thiva/IM innan de överflyttas tillbaka till thorax? Borde vi angett Thoraxkirurgi istället?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, Thoraxkirurgi som moderklinik för de patienter som skrivs in på thorax före operation är ett lämpligt val.

Ämne: VA-ECMO eller VV-ECMO

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 september 2020 kl. 16:02
Fråga
Avsändare: Region Örebro

Vi håller på att lägga till åtgärden ECMO (DV023) som är ECMO utan kirurgi men det innefattar ju både VV-ECMO (tillfällig lungassist) och VA-ECMO (tillfällig hjärtassist), vilket är synd att de inte särskiljer på detta i koder. Båda patientgrupperna för detta ligger ju under vårdtyp IVA. De flesta Thoraxcentra behandlar ju patienter med VA-ECMO eller VV-ECMO medan ECMO-center i stort sett enbart har VV-ECMO om jag har förstått det hela rätt. Har inte statistik för det men känslan är att en patient i VA-ECMO (tillfällig akut hjärtsvikt) har sämre utgång än en än en patient i VV-ECMO. Inte bara för återhämtningen av hjärtat utan också för att man ofta sätter VA-ECMO i ett akutare skede och man inte har haft tid att kolla hur hjärnan mår. VV-ECMO är oftast en succesiv försämring där man har bättre koll på övriga organ innan man hamnar i ECMO. Jämför man då siffror mellan ECMO-center som "bara" har VV-ECMO mot thorax-centra som har både VV-ECMO och VA-ECMO så kan det ge en skev bild av resultaten. Sen hittar vi ingen åtgärd i SIR för VA-ECMO (FXE00) i samband/efter kirurgi på vårdtyp Thorax men den är ju inte så vanlig.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vi tar emot samtliga åtgärdskoder som finns i KVÅ-systemet. Så det går bra att registrera FXE00 om ni vill det. Det är bra att alltid registrera det man faktiskt gjort.
Sedan har SIR en lista för de åtgärder som vi bedömer särskild viktiga att följa. Där tex ECMO och VAD finns med.

För ECMO finns DV023.
För VAD (ventricular assist device) finns koderna:

  •  FXL10, Inläggande och användande av extrakorporeal VAD
  • FXL20, Inläggande och användande av parakorporeal VAD
  • FXL30, Inläggande och användande av intrakorporeal VAD

Hur utfallet ser ut mellan de olika åtgärderna har vi i dagsläget inga uppgifter på men helt klart intressant att titta vidare på.
Om det inte finns KVÅ-kod för det man gör kan man önska nya koder från Socialstyrelsen.

Ämne: Ut SOFA

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
4 september 2020 kl. 08:00
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Ibland ligger färdigvårdade patienter kvar på IVA i väntan på avdelningsplats. Vilket är mest korrekt gällande Ut SOFA - att registrera det sista värdet när patienten bedömts färdigvårdad intensivvårdsmässigt eller det sista värdet innan patienten faktiskt lämnar IVA?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ut SOFA är den sista registreringen för det aktuella vårdtillfället och görs i samband med utskrivningen från IVA. Alltså när patienten lämnar IVA. Om patienten ligger kvar p.g.a. platsbrist tar man ju troligtvis inte några nya prover. 

Ämne: Covid-19

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
30 juli 2020 kl. 06:55
Fråga
Avsändare: Region Halland

Ska en patient som vårdas på IVA med symtom som kliniskt tyder på positiv covid men där man får negativt provsvar registreras i SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, endast de patienter som har ett laboratorieverifierat provsvar ska registreras till SIRI.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 juli 2020 kl. 11:15
Fråga
Avsändare: Region Uppsala

Jag undrar hur man ska registrera EEG i VTS. På CNS står det "uppkoppling av EEG" Får man därför enbart 2p för det passet man kopplar upp? Eller gäller det alltid under den tiden patienten har EEG kopplat. Eller är det bara åtgärder som rör EEG som ska räknas med? Hade även samma fråga ang uppkoppling av ECMO under "Speciell behandling.."?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Under indikator 2 - CNS räknar man ihop antal utförda åtgärder som finns under denna indikator och delar med det aktuella arbetspassets längd.

Under indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärd får man poäng efter aktuell utförd åtgärd. 

Tips! På vår utbildningsportal finns en interaktiv kurs för just VTS.