Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Operationskoder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2021 kl. 08:20
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Vi får felkoden: "Åtgärdskoden PAQ21 är inte en giltig kod för tiden 2021-01-02 16:35, åtgärden är giltig till och med 2020-12-31" när PAWS försöker skicka in våra vårdtillfällen. Varför kan inte denna operationskod skickas in.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Denna kod är inte giltig from 2021-01-01 Det är nya åtgärdskoder för kärlkirurgi från 1 januari 2021.

Kärlkirurgin har genomgått en snabb teknisk utveckling, framför allt när det gäller venösa och endovaskulära operationer. Koderna i Klassifikation av kirurgiska åtgärder som berör kärlkirurgi är därför otillräckliga. Från årsskiftet utgår kapitel P och ersätts av kapitel V. Den nya strukturen för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021 och inkluderar nu alla i dag förekommande kärloperationer.
Se mer information:
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) - Socialstyrelsen
Kontakta din lokala systemansvarige för uppdatering av era kodlistor.

 

Ämne: Hur många intensivvårdsplatser finns det?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 december 2020 kl. 16:38
Fråga
Avsändare: Dagens Industri

Hur många intensivvård platser finns det? Jag menar totalt i Sverige? Hur många av dessa upptas av Covid-19 patienter dvs där Covid-19 är huvud sjukdomen? Tack på förhand.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Normalt sett finns det ca 525 IVA-platser i Sverige. Under pandemin har det öppnats/stängts platser efter uppkommet behov. Det har vi inga tillgängliga data om. Frågan får ställas till Socialstyrelsen.
Antal Covid per dag på finns på:

https://portal.icuregswe.org/siri/report/corona.covid-dagligen

Ämne: CPAP eller NIV?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
3 december 2020 kl. 06:55
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

När vi tittar på statistiken ser vi att vi har höga siffror på CPAP och låga siffror på NIV i jämförelse med resten av landet. Kan det bero på att vi registrerar fel? Så vår fråga är när ska man registrera CPAP och när ska man registrera NIV?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

CPAP (DG001) och ventilatorbehandling-noninvasiv NIV (DG023) är två olika åtgärder.

  • CPAP (continuous positive airway pressure), kontinuerligt positivt luftvägstryck) andningshjälmedlet ger ett positivt tryck som är oförändrat under hela andningscykeln. I CPAP ställer man aldrig in en andningsfrekvens.

  • NIV (non-invasiv ventilation) när man styr ett högre tryck för inandningen (IPAP, tryckunderstöd) och ett lägre tryck för utandningen (EPAP, PEEP). Man kan låta patienten styra andningen själv eller ställa in en andningsfrekvens.

Ämne: Åtgärder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
5 oktober 2020 kl. 09:44
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Vi håller på att se över tolkningen av åtgärder, så jag har flera frågor om det.

  1. Intermittent hemodialys kronisk - är detta patienter som vanligtvis har HD men vårdas iva för andra orsaker?
  2. Noninvasiv cerebral monitorering - ska man räkna med regional syrgasmättnad hit ex INVOS?
  3. PCA finns med som åtgärd men inte PCEA. Ska man räkna det som samma åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja, det stämmer
  2. Ja, det stämmer
  3. Ja, PCEA är ju också patientkontrollerat

Ämne: Intensivvårdsavdelningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
30 september 2020 kl. 08:38
Fråga
Avsändare: Region Västra Götaland

Hur många av Sveriges sjukhus har en intensivvårdavdelning? Och hur många intensivvårdsavdelningar finns det till antal i Sverige?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det finns 83 intensivvårdsavdelningar i Sverige. Var dessa finns kan du se på vår utdataportal under rapporten inrapporterade vårdtillfällen.

Rapporter/Demografi/Antal vårdtillfällen

Ämne:

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 september 2020 kl. 16:15
Fråga
Avsändare: Region Västerbotten

 

I riktlinjer för grunddata står det under Moderklinik att man kan ange Thoraxkirurgi som alternativ. Vi har konsekvent angett Kardiologi, det var ett förval som sattes i vårt digitala inskrivningsformulär när vi inledde arbetet att skicka data till SIR. Så frågan är om vi har angett fel moderklinik för de patienter som skrivs in på thorax före operationen, vårdas vid Thiva/IM innan de överflyttas tillbaka till thorax? Borde vi angett Thoraxkirurgi istället?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, Thoraxkirurgi som moderklinik för de patienter som skrivs in på thorax före operation är ett lämpligt val.