Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Covid-19

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
30 juli 2020 kl. 06:55
Fråga
Avsändare: Region Halland

Ska en patient som vårdas på IVA med symtom som kliniskt tyder på positiv covid men där man får negativt provsvar registreras i SIRI?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, endast de patienter som har ett laboratorieverifierat provsvar ska registreras till SIRI.

Ämne: VTS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
20 juli 2020 kl. 11:15
Fråga
Avsändare: Region Uppsala

Jag undrar hur man ska registrera EEG i VTS. På CNS står det "uppkoppling av EEG" Får man därför enbart 2p för det passet man kopplar upp? Eller gäller det alltid under den tiden patienten har EEG kopplat. Eller är det bara åtgärder som rör EEG som ska räknas med? Hade även samma fråga ang uppkoppling av ECMO under "Speciell behandling.."?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Under indikator 2 - CNS räknar man ihop antal utförda åtgärder som finns under denna indikator och delar med det aktuella arbetspassets längd.

Under indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärd får man poäng efter aktuell utförd åtgärd. 

Tips! På vår utbildningsportal finns en interaktiv kurs för just VTS.

Ämne: Registrering av negativa händelser i SK-060 gruppen och avsaknad av intervention

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 maj 2020 kl. 09:19
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Om man på röntgen har visat en pneumothorax som normalt skulle ha föranlett inläggning av dränage men där man aktivt beslutat att inte lägga in dränage eller vidta någon annan åtgärd, hur kodas detta?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

För att kunna använda registrering av negativa händelser och komplikationer måste man även följa kraven på de åtgärder som är kopplat till en del av komplikationerna. Det innebär i detta fallet att det inte går att koda som SK-060 eftersom ingen åtgärd har förekommit. 

Ämne: Diabetes och Corona

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 mars 2020 kl. 09:28
Fråga
Avsändare: Privatperson Göteborg

Vi föräldrar till barn och ungdomar med typ 1 diabetes skulle verkligen uppskatta om Ni kunde särskilja infon kring de som intensivvårdas och har typ 1 eller typ 2 diabetes. DET ÄR STOR SKILLNAD!!! Ni kan inte klumpa ihop diabetes år 2020 och då läget är så allvarligt som nu!

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

De riskfaktorer som vi redovisar är de som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Ämne: Övervakning under transport

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
22 februari 2020 kl. 12:04
Fråga
Avsändare: Region Värmland

I samband med att sjuksköterskor börjat hos oss som arbetat på andra sjukhus, har jag förstått att man på andra sjukhus använder sig av koden "intensivövervakning under transport" i samband med transporter av ivapatient till exempel till rtg. Så har de flesta på vår iva inte gjort och nu undrar jag om det är så det ska tolkas.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det är så det ska tolkas. Åtgärden DV036 "Intensivövervakning under transport" gäller för alla transporter utanför IVA med pågående intensivvård.

Ämne: PCI

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 februari 2020 kl. 10:03
Fråga
Avsändare: Region Halland

Räknas PCI som en operation eller en åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det räknas som en operation. Utdrag från riktlinjen Grunddata - Vårdtillfälle: 

"Diagnostiska invasiva undersökningar såsom korona angiografi eller cerebral angiografi räknas inte som operation medan PCI med eller utan inläggande av stent och rekanaliserande behandling vid stroke med interventionell trombektomi räknas som operation"