Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

26 augusti 2019 kl. 13:55
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

När ska thoraxdränageinläggning TGA35 vs GAA10 användas? Bakåt i tiden har vi till SIR, använt den kod som fanns, Thoraxdränageinläggning GAA10. Är det meningen att vi skall överge GAA10 och gå över till TGA35? Eller skall vi använda båda?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

GAA10 ska användas för de som utförs på operation. TGA35 för de vi utför perkutant på IVA.

Ämne: VTS CNS, Respiration

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

11 juni 2019 kl. 08:23
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Vad menas med krampövervakning som åtgärd under Neurologisk bedömning i indikator 2 CNS? Den övervakningen görs ju visuellt hela tiden, 1 åtgärd/timme eller 1 åtgärd/arbetspass?. Räknas syrgastillförsel via högflödesgrimma som kopplas via respirator endast som 1 poäng?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Utförda åtgärder räknas samman med det aktuella arbetspassets längd. Sker krampövervakning under hela passets längd ex. 8 timmar räknas det som 1 åtgärd/timme (8/8) = 1 poäng.

Högflödesgrimma som kopplas via respiratorn ger 1 poäng eftersom det inte är någon assisterad eller mekanisk ventilation.

Ämne: Inskrivningsdata

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

11 juni 2019 kl. 07:55
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Skall vårdtiden för en patient som kommer från ett annat sjukhus även fyllas i under "Dagar på sjukhus före IVA-vård" och gäller det i så fall både från det avsändande sjukhusets vårdavdelning och IVA? Om patienten är opererad på det avsändande sjukhuset skall detta fyllas i under "Opererad status Innan IVA”

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Vistelse på sjukhus före intagning för intensivvård ska anges (SAPS3, box I). Opererad status skall fyllas i om patienten är opererad inom den sammanhängande sjukhusvistelsen oavsett antal sjukhus, kliniker, avdelningar eller IVA som patienten vårdats vid. Vid SAPS3-kodning av opereradstatus (box II) betraktas patienten enligt definitionerna som opererad om operation utförts någon gång under aktuellt sjukhusvårdtillfälle före ankomsten till IVA.

Ämne: VTS

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

16 maj 2019 kl. 09:14
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

  1. VTS Indikator 6 - Intravenös och enteral tillförsel, Ingår epidural infusion och/eller injektion?
  2. VTS Indikator 10 - Närstående och externa kontakter, Räknas Sjukgymnaster och Arbetsterapeuter in här? 
  3. Indikator 2 CNS, Innebär "uppkoppling av EEG" under måttlig vårdtyngd, 2 poäng, kontinuerlig EEG övervakning eller får man även 2 poäng vid EEG som tillfälligt utförs av extern personal? 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja det räknas in där
  2. Uppskattad tidsåtgång för all personal som deltar i det patientnära arbetet ska räknas samman

  3. Man får inga poäng om extern personal utför arbetet. Externa kontakter poängsätts under indikator 10.

Ämne: Intensivvårdstillgänglighet

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

7 maj 2019 kl. 17:33
Fråga
Avsändare: Region Örebro

Hur många intensivvårdplatser Per 100 000 invånare har Sverige.? Finns någon rekommendation för olika typer av sjukhus-exempelvis universitetssjukhus, länsdelssjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I årsrapporten för 2017 finns en artikel under avsnittet Demografi där tillgången till IVA-platser per 100 000 invånare per län analyserades. Vi kommer även att ta upp detta i årets årsrapport som släpps under maj. Några skrifliga rekommendationer angående just IVA-platser finns inte.                                 

 

 

 

Länk till årsrapporten för 2017

Ämne: PICC-line

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

2 maj 2019 kl. 16:47
Fråga
Avsändare: Region Norrbotten

Ska inläggning/bruk av befintlig PICC-line registreras som en central infart under åtgärder?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det ska den. Den ligger som alternativa koder för CVK. SP105, Inläggning av perifert insatt central kateter (PICC) och ingår under CVK vid bruk av befintligt.      

Se riktlinjen