Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Trackeostomi vs Koniotomi

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 november 2019 kl. 08:58
Fråga
Avsändare: Region Uppsala

Trakeostomi GBB00 - OK att registrera även koniotomier under denna rubrik? Trakeostomi - perkutan - GBB03 Bara "Minitrack" eller även annan teknik? I.s.f. vilken

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det finns separat kod för koniotomi men vi har inte haft med den på listan i SIR.

  • DG025 Koniotomi
  • GBB00 Trakeostomi

Tillsvidare så får man använda GBB00 eller GBB03. När vi reviderar riktlinjen så får vi överväga om ytterligare koder kan bli aktuella. 
Beträffande GBB03 så avses all perkutan teknik.

Ämne: DCD och åtgärdskodning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
6 november 2019 kl. 12:05
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Skall man ange Åtgärdskod XV013 Vård av avliden på patienter som avlider och gör DCD organdonation? Vilken tid i så fall? 5 minuter hands-off eller annat?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Åtgärdskoden XV013 ”Vård av avliden inför eventuell organdonation” ska inte användas för DCD-patienter eftersom vi inte vårdar en avliden patient. Vi vårdar en palliativ patient. Patienten dödförklaras bara sekunder innan man rullar ut från intensivvården till operation.

Ämne: SOFA-skalan

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
5 november 2019 kl. 10:36
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Hur räknar man ut daglig SOFA om man saknar enskilt värde. Får den saknade variabeln 0 i numeriskt värde?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Numeriskt värde 0 ska inte registreras. För enskilda missade värden i enskild SOFA-registrering anges ”Saknas” eller anges bortfall. Bortfallsförklaring av varje enskild variabel görs ej. Registreringar med < 2 missade värden ligger till grund för SOFA-beräkning.  ≥ 2 missade värden för en registrering blir totalt bortfall i den enskilda SOFA-registreringen.

Det  blir alltså 0 poäng för det saknade värdet

Läs mer i riktlinjen punkt 5 och 6

Ämne: Noradrenalin

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 november 2019 kl. 09:54
Fråga
Avsändare: Region Halland

Har fått höra att det är ny riktlinje som säger att en postoperativ patient som har noradrenalin mer än 6 timmar ska registreras som IVA patient, stämmer det?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är inte en ny riktlinje men så här står det i riktlinjen för
Grunddata-Vårdtillfälle 
Postoperativ vård - Postop 
Vårdtillfället klassificeras som vårdtyp IVA om postoperativ vård innebär vårdinsatser som kan karakteriseras som intensivvård t.ex. ventilatorbehandling, kontinuerlig renal ersättningsterapi eller cirkulationsunderstöd med inotropa farmaka och/eller vasopressorer. Undantag görs för vårdinsatser som kan anses vara del i normal postoperativ vård såsom i tiden begränsad (ca 6 tim) farmakologiskt cirkulationsunderstöd (uttrappning av läkemedel med från operation).

Ämne: Åtgärdsregistrering

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 november 2019 kl. 09:45
Fråga
Avsändare: Region Halland

Vilken kod är det när vi tar emot en patient som redan har thoraxdränage? (bruk av befintlig)

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det fins ingen kod för skötsel eller bruk av befintlig thoraxdränage.

Ämne: Diagnossättning – Myoglobinemi, Laktacidos och Rhabdomyolys

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 oktober 2019 kl. 09:34
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har inte lyckats hitta några bra diagnoskoder i ICD 10 för laktacidos, myoglobinemi och icke traumatisk rhabdomyolys. Har SIR några förslag eller rekommendationer angående dessa?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Myoglobinemi
Det finns en kod R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi man skulle kunna använda. Den andra varianten är att man tycker att det inte är förekomst av myoglobin i blod utan i urin som är intressant så använder man kod R82.1 Myoglobinuri.
Laktacidos
Här finns det angivet i ICD10 att man ska använda kod E87.2 Acidos som inkluderar laktacidos.
Rhabdomyolys (icke traumatisk)
Använd G72.8 Andra specificerade myopatier som enligt ICD10 inkluderar rhabdomyolys. Man kan om man vill komplettera med orsaken t.ex. Värmeslag T67.0 eller Malign hypertermi T88.3.
Är det en lokaliserad rhabdomyolys t.ex. ett icketraumatiskt komparment syndrom så kan man använda M62.2 Ischemisk muskelinfarkt.