Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Diagnosregistrering av covidpatient som är bedömd som smittfri

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
23 mars 2021 kl. 14:31
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Jag undrar över om koden U08.9 ska användas istället för U07.1 när en covid- patient flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan efter att ha blivit bedömd som smittfri, men fortfarande behöver intensivvård pga respiratoriska problem och komplikationer till covidvården.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det stämmer. Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. 

Exempel:

Patient vårdad på IVA (sjukhus 1) med bekräftad Covid-19. Vårdas i fem veckor på IVA med Covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till intensivvårdsavdelning på sjukhus 2.

På sjukhus 2 används kod som beskriver huvuddiagnos t.ex. J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien som övrig diagnos samt övriga aktuella koder (D.v.s. på sjukhus 2 inte U07.1 och därmed ingen SIRI-registrering.)

Ämne: Bakteriell multiresistens - Pseudomonas aeruginosa

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 mars 2021 kl. 15:37
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Ska registrera komplikationen Bakteriell multiresistens men ser att den inte omfattar Pseudomonas aeruginosa, i detta fall multiresistent i urinen. Varför?  Vi har smittisolerat enligt våra smittskyddsrutiner

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I SIR:s riktlinjer för negativa händelser definieras endast Pseudomonas som är ESBL bildande som MRB, dessa ska registreras.


Vanligt i lokala riktlinjer är även att man isolerar patienter med växt av Pseudomonas (och andra) bakterier som är resistenta mot mer än två antibiotikaklasser (inte två antibiotika!), dessa ska dock inte registreras i SIR.

Ämne: Infektionskodning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 februari 2021 kl. 10:47
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Normalt vid kodning av infektioner ska man välja typen av infektion som huvuddiagnos (huvudsaklig IVA-diagnos) och agens och allvarlighetsgrad som bidiagnos (övrig diagnos).
T.ex.
Kolangit med septisk chock och med påvisat fynd av E. coli blir:

 

  1. Huvuddiagnos Kolangit K83.0
  2. Bidiagnos E. coli B96.2
  3. Bidiagnos Ev antibiotikaresistens U-kod
  4. Bidiagnos Septisk chock R57.2

I exempel som anges beträffande COVID-19 har man inte gjort på samma sätt:

  1. U07.1 Covid-19, virus identifierat
  2. J12.8 Annan specificerad viruspneumoni

Här har man angett agens först. Hur är det tänkt att man ska göra?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Svar från Socialstyrelsen: Vi är medvetna om detta men vi följer WHO:s anvisningar i hur man ska koda när det gäller covid-19 och därför anges U07-koden först.


Påminnelse
Vill också påminna att koda för diagnoser som är viktiga ur intensivvårdssynpunkt för våra COVID-19 patienter. Glöm t.ex. inte koder för ARDS och Sepsis!

Ämne: Intensivvårdsplats

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 januari 2021 kl. 12:45
Fråga
Avsändare: Region Västernorrland

Vad är en definition av en intensivvårdsplats? Inkluderar det även personal?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

En fysisk intensivvårdsplats ska innehålla de tekniska och materiella resurser som krävs för att kunna bedriva intensivvård där.


En beläggningsbar intensivvårdsplats måste innehålla ovanstående samt vara bemannad med intensivvårdsutbildad personal.

Ämne: Operationskoder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
8 januari 2021 kl. 08:20
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Vi får felkoden: "Åtgärdskoden PAQ21 är inte en giltig kod för tiden 2021-01-02 16:35, åtgärden är giltig till och med 2020-12-31" när PAWS försöker skicka in våra vårdtillfällen. Varför kan inte denna operationskod skickas in.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Denna kod är inte giltig from 2021-01-01 Det är nya åtgärdskoder för kärlkirurgi från 1 januari 2021.

Kärlkirurgin har genomgått en snabb teknisk utveckling, framför allt när det gäller venösa och endovaskulära operationer. Koderna i Klassifikation av kirurgiska åtgärder som berör kärlkirurgi är därför otillräckliga. Från årsskiftet utgår kapitel P och ersätts av kapitel V. Den nya strukturen för kärlkirurgiska åtgärdskoder tas i bruk 1 januari 2021 och inkluderar nu alla i dag förekommande kärloperationer.
Se mer information:
Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) - Socialstyrelsen
Kontakta din lokala systemansvarige för uppdatering av era kodlistor.

 

Ämne: Hur många intensivvårdsplatser finns det?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
11 december 2020 kl. 16:38
Fråga
Avsändare: Dagens Industri

Hur många intensivvård platser finns det? Jag menar totalt i Sverige? Hur många av dessa upptas av Covid-19 patienter dvs där Covid-19 är huvud sjukdomen? Tack på förhand.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Normalt sett finns det ca 525 IVA-platser i Sverige. Under pandemin har det öppnats/stängts platser efter uppkommet behov. Det har vi inga tillgängliga data om. Frågan får ställas till Socialstyrelsen.
Antal Covid per dag på finns på:

https://portal.icuregswe.org/siri/report/corona.covid-dagligen