Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Åtgärder

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
17 december 2019 kl. 13:48
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Skall vi registrera inläggning av Midline Catheter, (20Ga, 10cm inlagd i v.basilica)? I så fall som vad?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Koden man bör använda är: SP505 -  Inläggning av perifer långtidskateter (MID)
Detta är inget vi för närvarande följer i SIR. D.v.s det finns inget urval på utdataportalen som inkluderar Midline. Men det är tillåtet att registrera de åtgärdskoder man önskar.

Ämne: SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
13 december 2019 kl. 14:45
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Det är relativt ovanligt att en levercirrhos är biopsiverifierad då patientens klinik och anamnes stödjer diagnosen. Hur ska den kliniskt ställda diagnosen registreras avseende riskjusteringen i Box 1 om inga kända varicer finns?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Som kliniska tecken på portal hypertension räknas: esofagus- eller ventrikelvaricer demonstrerade genom kirurgi, endoskopi eller påvisande av reverserat venöst mjältblodflöde genom ultraljud, historia av varicerblödning, tidigare episoder med leversvikt/leverencefalopati/coma.

Ämne: KVÅ kod för thoraxdräninläggning

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
6 december 2019 kl. 11:33
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

Vilken KVÅ kod ska man välja vid inläggning av ett thoraxdrän på IVA? Är det TGA35 eller GAA10?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

TGA35 ska användas för de vi utför perkutant på IVA. GAA10 ska användas för de som utförs på operation.

Ämne: Glasgow Coma Scale

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
15 november 2019 kl. 12:13
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi ska byta från RLS 85 till Glasgow Coma Scale nästa år. Såg under dokumentet "Riskjusteringsmodeller inom svensk intensivvård" er GCS skala, den stämmer inte helt från den officiella då det saknas sista steget i alla delarna, Ej mätbart (Not testable, NT). Detta steg kommer vara aktuellt på många av våra patienter då de ej kan bedömas verbalt eller ögon. Vilket gör att de inte kommer få en Totalsumma utan endast delpoäng. Det bör beaktas att den officiella översättningen från glasgowcomascale.org har vissa brister i svenskan. Är det någon speciell tanke bakom detta val av GCS skalan?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I de flesta svenska modeller finns inte ”Ej mätbart” med. Om det inte är mätbart så saknas det ju. I poängberäkningen ger det heller inga poäng.
För att registrera GCS så har du alternativet ”Saknas” precis som ni gör för RLS idag.
GCS_Ögon ”1” – ”4” eller ”Saknas”
GCS_Verbal ”1” – ”5” eller ”Saknas”
GCS_Motorik ”1” – ”6” eller ”Saknas”

Ämne: SAPS3

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
15 november 2019 kl. 12:04
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

I dokumentet för riskjusteringsmodellerna finner jag inget om prehospitala värden, däremot finner jag här i "frågor och svar " att prehospvärden inte ska användas, vad är förklaringen? Framför allt fys.parametrar kan ju varit mycket sämre då än vid ankomst till IVA då ambulans/akuten påbörjat behandling.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Prehospitala värden skall inte tas med. Vi har använt SAPS3 med denna definition i Sverige sedan skapandet av SAPS3. Den svenska versionen har sedan kalibrerats utifrån detta. Vi kommer att förtydliga detta i riktlinjen för riskjustering.

Ämne: Jag kan inte logga in

Kategori
Data & resultat
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
15 november 2019 kl. 10:33
Fråga
Avsändare: Västra Götalands regionen

Jag har problem att logga in på Indataportalen. Mitt kort fungerar inte på er sida. Jag får felmeddelande om att "Certifikat saknas eller är indraget".

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Se till att du valt SITHS certifikat, så det inte är Telias certifikat du försöker ansluta med. Vi har skapat en felsökningslista som du kan använda dig av vid problem med att logga in till din behörigheter med SITHS-kort.  

Felsökningslistan finns här