Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Diagnossättning – Myoglobinemi, Laktacidos och Rhabdomyolys

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

25 oktober 2019 kl. 09:34
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi har inte lyckats hitta några bra diagnoskoder i ICD 10 för laktacidos, myoglobinemi och icke traumatisk rhabdomyolys. Har SIR några förslag eller rekommendationer angående dessa?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Myoglobinemi
Det finns en kod R79.8 Annan specificerad onormal blodkemi man skulle kunna använda. Den andra varianten är att man tycker att det inte är förekomst av myoglobin i blod utan i urin som är intressant så använder man kod R82.1 Myoglobinuri.
Laktacidos
Här finns det angivet i ICD10 att man ska använda kod E87.2 Acidos som inkluderar laktacidos.
Rhabdomyolys (icke traumatisk)
Använd G72.8 Andra specificerade myopatier som enligt ICD10 inkluderar rhabdomyolys. Man kan om man vill komplettera med orsaken t.ex. Värmeslag T67.0 eller Malign hypertermi T88.3.
Är det en lokaliserad rhabdomyolys t.ex. ett icketraumatiskt komparment syndrom så kan man använda M62.2 Ischemisk muskelinfarkt.

Ämne: Diagnossättning - Komplikation till åtgärd” Transfusionsreaktion

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

25 oktober 2019 kl. 09:31
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vid registrering av ”komplikation till åtgärd” > Transfusionsreaktion så finns endast alternativen ABO- respektive rhesus-inkompatibilitet med. Borde inte en mer generell och vanligare reaktion så som exempelvis T80.9 också vara med?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det är möjligt att T80.9 är en vanligare kod för transfusionsreaktion men här är det för IVA särskild viktig diagnos och då är de två som är med på listan mer adekvat. För övrigt kanske det är T80.8 som är bättre alternativ än T80.9 dvs specificerad reaktion snarare än ospecificerad och så ändrar man kodtexten i journalsystemet så att det inkluderar förtydligande av reaktionen.

Ämne: Diagnossättning - Pneumoni

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

25 oktober 2019 kl. 09:30
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Hur kommer det sig att pneumoni inte hör till en av ”för intensivvården viktiga diagnoser”? Patientkategorin utgör ju en stor del av IVA-populationen och en än större del av den respiratorbehandlade IVA-populationen. 

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Pneumoni som särskilt viktig diagnos. En intressant tanke och vi håller med om att pneumoni är en vanlig orsak till IVA-vård. Anledningen att den inte är med flera. En del av dem praktiska och en del mer principiella.
För det första när vi gjorde listan så utgick vi från den gamla listan med nyckeldiagnoser, viktiga diagnoser etc. Där var pneumoni inte med. När vi gjorde den nya listan så utvidgade vi de ”hopslagna” diagnoskoderna t.ex. GI-blödning UNS så att man skulle kunna använda ”alla” ICD10 koder som innebar en blödning från gastrointestinalkanalen. När nu frågan om pneumoni dök upp skulle det bli många diagnoser som inkluderar pneumoni eller skulle man bara inkludera vissa pneumonier. Sedan även om pneumonier är en viktig diagnos på IVA så är den inte på något sätt ”exklusiv” för IVA som t.ex. septisk chock och ARDS kan anses vara. Så för närvarande kommer vi inte att göra någon förändring. Se till att ni har era önskvärda pneumonikoder på era egna diagnoslistor.

Ämne: Intensivövervakning under transport

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

25 oktober 2019 kl. 09:16
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

Avser åtgärden Intensivövervakning under transport när transporten sker inom egna sjukhuset t.ex. till röntgen, eller är det externa transporter t.ex. mellan sjukhus?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Åtgärden DV036 Intensivövervakning under transport gäller för alla transporter utanför IVA med pågående intensivvård.

Ämne: Syresättning SAPS3

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

16 oktober 2019 kl. 10:23
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Då SAPS3 ska registreras ska vi ange lägsta uppmätta pO2 värde i anslutning till inläggningen. Vi ska också ange huruvida invasiv-, non-invasiv ventilator, eller CPAP användes och i så fall ange vad FiO2 . Jag fick nu en fråga hur vi gör om ett lågt (lägsta) pO2 uppmäts vid ankomst till IVA med pågående syrgasbehandling på tex vanlig mask. Detta leder till att man startar NIV och får då mycket bättre pO2. Ska då det första sämre pO2 värdet anges eller det andra som är bättre med pågående NIV?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Den lägsta arteriella syrgastensionen ska anges och det andningsmode som patienten hade vid just det provtagningstillfället.

Ämne: VTS extubation

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

10 oktober 2019 kl. 08:26
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Finns extubation med på något sätt som parameter i VTS under respiration, eller hur är tanken gällande vårdtyngd i samband med detta? Extubation registreras väl inte heller som åtgärd.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Gällande vårdtyngd runt en patient som extuberas under ett pass så har ju förmodligen IVB förekommit och då blir det ju 2 poäng bara av det. Har man haft O2 på tub så kan extubation räknas med i antal åtgärder per pass och ger ju då den poäng som antal åtgärder genererar.