Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: Åtgärder - Pacemaker och transporter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
12 april 2021 kl. 11:06
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Pacemakeranvändning TFP00. När ska denna användas? Är det när vi lagt transvenös pacemaker eller när patienten har en pacemaker sedan tidigare?

Pacemakerinläggning FPE96 Använder vi denna när vi lagt in en pacemaker transvenöst eller är det endast vid pacemakerinläggning?

Intensivövervakning under transport DV036 När registrerar vi denna? Är det transporter på sjukhuset eller vad menas med denna åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

 • TFP00 - Temporär användning av transvenös eller epikardiell pacemaker. 
  Används då patienten redan har en pacemaker sedan tidigare.
 • FPE96 - Annat inläggande eller byte av transvenös pacemaker.
  Används vid inläggande av pacemaker
 • DV036 - Intensivövervakning vid transport
  Används vid all transport utanför den egna avdelningen (ex: transport till röntgen eller transport till annan IVA)

Ämne: VTS/Utskrivning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
31 mars 2021 kl. 10:23
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Vi skickar ibland IVA patienter för undersökning på grannsjukhuset, patienten kan i vissa falla vara kvar över natten på det andra sjukhuset. Ska patienten då skrivas ut från vår avdelning och sedan in på nytt följande dag eller hur gör man? Om man inte skriver ut blir det då 0 VTS poäng för de pass patienten inte är på avdelningen?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Om patienten skrivs in på "grannsjukhuset" bör ju vårdtillfället avslutas hos er. Annars blir det ju dubbla vårdtillfällen. Så i de fall patienten inte kommer tillbaka direkt efter undersökningen ska patienten skrivas ut och skrivas in på nytt. Då är ju det en planerad inläggning och inte akut.

Ämne: Diagnosregistrering av covidpatient som är bedömd som smittfri

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
23 mars 2021 kl. 14:31
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Jag undrar över om koden U08.9 ska användas istället för U07.1 när en covid- patient flyttas från en intensivvårdsavdelning till en annan efter att ha blivit bedömd som smittfri, men fortfarande behöver intensivvård pga respiratoriska problem och komplikationer till covidvården.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja det stämmer. Koden kan användas för att ange tidigare bekräftad eller sannolikt genomgången covid-19, med betydelse för hälsotillståndet utan att personen längre har covid-19. 

Exempel:

Patient vårdad på IVA (sjukhus 1) med bekräftad Covid-19. Vårdas i fem veckor på IVA med Covidpneumoni varav den sista tiden som smittfriförklarad. Ska skrivas ut till intensivvårdsavdelning på sjukhus 2.

På sjukhus 2 används kod som beskriver huvuddiagnos t.ex. J96.0 Akut respiratorisk insufficiens och U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien som övrig diagnos samt övriga aktuella koder (D.v.s. på sjukhus 2 inte U07.1 och därmed ingen SIRI-registrering.)

Ämne: Bakteriell multiresistens - Pseudomonas aeruginosa

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 mars 2021 kl. 15:37
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Ska registrera komplikationen Bakteriell multiresistens men ser att den inte omfattar Pseudomonas aeruginosa, i detta fall multiresistent i urinen. Varför?  Vi har smittisolerat enligt våra smittskyddsrutiner

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I SIR:s riktlinjer för negativa händelser definieras endast Pseudomonas som är ESBL bildande som MRB, dessa ska registreras.


Vanligt i lokala riktlinjer är även att man isolerar patienter med växt av Pseudomonas (och andra) bakterier som är resistenta mot mer än två antibiotikaklasser (inte två antibiotika!), dessa ska dock inte registreras i SIR.

Ämne: Infektionskodning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 februari 2021 kl. 10:47
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Normalt vid kodning av infektioner ska man välja typen av infektion som huvuddiagnos (huvudsaklig IVA-diagnos) och agens och allvarlighetsgrad som bidiagnos (övrig diagnos).
T.ex.
Kolangit med septisk chock och med påvisat fynd av E. coli blir:

 

 1. Huvuddiagnos Kolangit K83.0
 2. Bidiagnos E. coli B96.2
 3. Bidiagnos Ev antibiotikaresistens U-kod
 4. Bidiagnos Septisk chock R57.2

I exempel som anges beträffande COVID-19 har man inte gjort på samma sätt:

 1. U07.1 Covid-19, virus identifierat
 2. J12.8 Annan specificerad viruspneumoni

Här har man angett agens först. Hur är det tänkt att man ska göra?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Svar från Socialstyrelsen: Vi är medvetna om detta men vi följer WHO:s anvisningar i hur man ska koda när det gäller covid-19 och därför anges U07-koden först.


Påminnelse
Vill också påminna att koda för diagnoser som är viktiga ur intensivvårdssynpunkt för våra COVID-19 patienter. Glöm t.ex. inte koder för ARDS och Sepsis!

Ämne: Intensivvårdsplats

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 januari 2021 kl. 12:45
Fråga
Avsändare: Region Västernorrland

Vad är en definition av en intensivvårdsplats? Inkluderar det även personal?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

En fysisk intensivvårdsplats ska innehålla de tekniska och materiella resurser som krävs för att kunna bedriva intensivvård där.


En beläggningsbar intensivvårdsplats måste innehålla ovanstående samt vara bemannad med intensivvårdsutbildad personal.