Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: COVID-19 som "bidiagnos"

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 januari 2022 kl. 10:43
Fråga
Avsändare: Västra Götalandsregionen

Om en patient vårdas på IVA efter en trafikolycka och ett positivt PCR för COVID-19 upptäcks för att man screenar patienter. Patienten har inga symptom för COVID-19. 

  1. Ska detta registreras i SIRI? 
  2. Vilken diagnoskod?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

  1. Ja, den ska registreras i SIRI p.g.a. att det (ännu och så länge det gäller) är en samhällsfarlig sjukdom som FoHM måste övervaka.
  2. Diagnoskodningen ska avspegla att det var något annat som var huvudorsak, men U07.1 ska vara med som bidiagnos eftersom COVID-19 har påvisats.

Ämne: Antal inlagda med koden U12.9

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 december 2021 kl. 08:34
Fråga
Avsändare: Privatperson

Jag undrar hur många som är inlagda på IVA just nu med nedanstående kod. U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt. Tacksam för svar.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Just nu - som du efterfrågar finns inga inlagda med den koden, men observera att Svenska Intensivvårdsregistret inte är ett realtidsregister. 

Ämne: Totalt antal IVA-platser i Sverige

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
29 december 2021 kl. 08:18
Fråga
Avsändare: Privatperson

Hur många IVA-platser finns i Sverige för tillfället?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Det varierar från dag till dag. Lite vägledning över platser finns i nedanstående länk till tertialrapport som  intensivvårdsavdelningarna uppdaterar 3 gånger om året.

 

https://portal.icuregswe.org/seiva/TertialRapport

Ämne: SAPS vid cirkulationsstillestånd - lägsta blodtryck

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
25 september 2021 kl. 12:31
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Hos en patient som läggs in på IVA i samband med cirkulationsstillestånd- hur ska man tänka med lägsta blodtryck i SAPS-registreringen? Vi har ju sällan ett uppmätt blodtryck på 0, men ska detta registreras?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Ja, det står så i supplementet till SAPS3-studien. ”In case of a documented cardiac arrest during the considered period, 0 should be entered”.

I övrigt så är det ju bara uppmätta värden inom tidsperioden som vi registrerar. Om t.ex. bilirubin saknas inom tidsperioden men var 300 3 timmar tidigare så blir det ett saknat värde även om vi vet att det skulle givit maxpoäng.

Ämne: VTS Flexisealkateter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 september 2021 kl. 09:22
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Räknas flexisealkateter in under "sår, drän, sond och stomi" i VTS registreringen?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Flexisealkateter som är en fekalkateter räknas in under
Indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärd

Ämne: Diagnos-komplikation till antikoagulantia och intrakraniella blödningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 september 2021 kl. 10:06
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Ska alla patienter med intrakraniell blödning och samtidig antikoagulantiabehandling ha diagnosen Y44.2?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, vi säger inte att man alltid ska koda alla intrakraniella blödningar med samtidig antikoagulantiabehandling som en ogynnsam effekt (Y44). Läkaren måste ha bedömt ett samband.