Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum, bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier

Ämne: VTS Flexisealkateter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
14 september 2021 kl. 09:22
Fråga
Avsändare: Region Östergötland

Räknas flexisealkateter in under "sår, drän, sond och stomi" i VTS registreringen?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Flexisealkateter som är en fekalkateter räknas in under
Indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärd

Ämne: Diagnos-komplikation till antikoagulantia och intrakraniella blödningar

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
1 september 2021 kl. 10:06
Fråga
Avsändare: Region Värmland

Ska alla patienter med intrakraniell blödning och samtidig antikoagulantiabehandling ha diagnosen Y44.2?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Nej, vi säger inte att man alltid ska koda alla intrakraniella blödningar med samtidig antikoagulantiabehandling som en ogynnsam effekt (Y44). Läkaren måste ha bedömt ett samband.

Ämne: Operation eller ej?

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
7 maj 2021 kl. 16:37
Fråga
Avsändare: Västra Götalands Regionen

Räknas ECMO-inläggning (görs hos oss ofta på intervention ) som en operation enligt SIR?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Inläggande av katetrar räknas inte som en operation då inläggandet i sig inte är den terapi som behandlar patientens sjukdom. Angio räknas tex inte som kirurgi medan PCI räkas som det.

 

Ämne: Kodning av ARDS

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
5 maj 2021 kl. 10:30
Fråga
Avsändare: IVA

 1. Vi har haft ett antal Covid-patienter som ej varit aktuella för invasiv ventilation men som haft alla kriterier i övrigt (utom en endotrakealtub) för svår ARDS. Hur ska dessa kodas? Inte rimligt att sätta ”Lätt ARDS”. Ska det då vara J80.9X?
 2. Invasivt ventilerade Covidpatienter med olika grader av ARDS under vårdförloppet: Skall högst svårighetsgrad (eller flera?) anges i kodningen?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

 1. Enligt Berlindefinitionen är det invasiv ventilation som avses d.v.s.patienten behöver vara intuberad eller ha en track för att man ska kunna använda kodningen för måttlig och svår ARDS. Studierna som ligger till grund är invasiva. Om NIV skall inkluderas behöver definitionen ändras och det har vi inte fått någon information om än. Har dock sett studier angående ARDS där man har inkluderat NIV. Men tillsvidare gäller i SIR originaldefinitionen. Om man inte anser att man kan klassificera dom lätt ARDS så får man välja J80.9X.
  Mer information finns i avnittet om ARDS i riktlinjen.
 2. Har patienten en ARDS som ändras under vårdtillfället ska man alltid välja en kod och det är den med högst allvarlighetsgrad.

Ämne: Åtgärder - Pacemaker och transporter

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
12 april 2021 kl. 11:06
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Pacemakeranvändning TFP00. När ska denna användas? Är det när vi lagt transvenös pacemaker eller när patienten har en pacemaker sedan tidigare?

Pacemakerinläggning FPE96 Använder vi denna när vi lagt in en pacemaker transvenöst eller är det endast vid pacemakerinläggning?

Intensivövervakning under transport DV036 När registrerar vi denna? Är det transporter på sjukhuset eller vad menas med denna åtgärd?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

 • TFP00 - Temporär användning av transvenös eller epikardiell pacemaker. 
  Används då patienten redan har en pacemaker sedan tidigare.
 • FPE96 - Annat inläggande eller byte av transvenös pacemaker.
  Används vid inläggande av pacemaker
 • DV036 - Intensivövervakning vid transport
  Används vid all transport utanför den egna avdelningen (ex: transport till röntgen eller transport till annan IVA)

Ämne: VTS/Utskrivning

Kategori
Från SIR
Skapad av
Lena Andersson
Senast uppdaterad
31 mars 2021 kl. 10:23
Fråga
Avsändare: Region Kronoberg

Vi skickar ibland IVA patienter för undersökning på grannsjukhuset, patienten kan i vissa falla vara kvar över natten på det andra sjukhuset. Ska patienten då skrivas ut från vår avdelning och sedan in på nytt följande dag eller hur gör man? Om man inte skriver ut blir det då 0 VTS poäng för de pass patienten inte är på avdelningen?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Om patienten skrivs in på "grannsjukhuset" bör ju vårdtillfället avslutas hos er. Annars blir det ju dubbla vårdtillfällen. Så i de fall patienten inte kommer tillbaka direkt efter undersökningen ska patienten skrivas ut och skrivas in på nytt. Då är ju det en planerad inläggning och inte akut.