Frågor och svar

Vi har i nuläget inga möjligheter att besvara enskilda frågor från privata aktörer och allmänheten utan måste prioritera att svara myndigheter och vårdgivarna.

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Validering av fil

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

8 januari 2020 kl. 16:05
Fråga
Avsändare: Region Dalarna

Jag skulle vilja kunna komma åt datum för den sist inskickade perioden. Alltså perioddatum för den sista patient-XML-filen som blev godkänd i valideringen och inskickad till SIR. Denna information finns ju lagrad hos SIR. Men finns det något sätt att hämta dessa värden/datum? Kan man komma åt dessa data via Web service? Eller kan ni tänka er något annat sätt. Egentligen behövs bara ett kvitto på att en period är godkänd och skickad till SIR. Problemet är alltså att få in dessa perioddatum automatiskt i systemet.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Perioddatum för respektive validerad fil finns att utläsa i valideringsprogrammet men går inte att exportera ut till användare. Det är heller ingen funktionalitet vi kommer ta fram då den inte tillför något retroaktivt till användaren. Denna information är till för att säkerställa perioden för just den filen i samband med inrapportering. Data för samma period i en annan fil kan vara förändrad och behöver inte alls innehålla samma data eller tex om valideringsparametrar ändras så kanske samma period inte blir godkänd vid nästkommande validering
Det som är viktigast är att man bygger in bra validering i sitt egna system så att filerna går igenom utan problem i WebVal.

Ämne: Åtgärder

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

17 december 2019 kl. 13:48
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Skall vi registrera inläggning av Midline Catheter, (20Ga, 10cm inlagd i v.basilica)? I så fall som vad?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Koden man bör använda är: SP505 -  Inläggning av perifer långtidskateter (MID)
Detta är inget vi för närvarande följer i SIR. D.v.s det finns inget urval på utdataportalen som inkluderar Midline. Men det är tillåtet att registrera de åtgärdskoder man önskar.

Ämne: SAPS3

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

13 december 2019 kl. 14:45
Fråga
Avsändare: Region Jönköping

Det är relativt ovanligt att en levercirrhos är biopsiverifierad då patientens klinik och anamnes stödjer diagnosen. Hur ska den kliniskt ställda diagnosen registreras avseende riskjusteringen i Box 1 om inga kända varicer finns?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Som kliniska tecken på portal hypertension räknas: esofagus- eller ventrikelvaricer demonstrerade genom kirurgi, endoskopi eller påvisande av reverserat venöst mjältblodflöde genom ultraljud, historia av varicerblödning, tidigare episoder med leversvikt/leverencefalopati/coma.

Ämne: KVÅ kod för thoraxdräninläggning

Kategori

Data & resultat

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

6 december 2019 kl. 11:33
Fråga
Avsändare: Region Jämtland Härjedalen

Vilken KVÅ kod ska man välja vid inläggning av ett thoraxdrän på IVA? Är det TGA35 eller GAA10?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

TGA35 ska användas för de vi utför perkutant på IVA. GAA10 ska användas för de som utförs på operation.

Ämne: Glasgow Coma Scale

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

15 november 2019 kl. 12:13
Fråga
Avsändare: Region Skåne

Vi ska byta från RLS 85 till Glasgow Coma Scale nästa år. Såg under dokumentet "Riskjusteringsmodeller inom svensk intensivvård" er GCS skala, den stämmer inte helt från den officiella då det saknas sista steget i alla delarna, Ej mätbart (Not testable, NT). Detta steg kommer vara aktuellt på många av våra patienter då de ej kan bedömas verbalt eller ögon. Vilket gör att de inte kommer få en Totalsumma utan endast delpoäng. Det bör beaktas att den officiella översättningen från glasgowcomascale.org har vissa brister i svenskan. Är det någon speciell tanke bakom detta val av GCS skalan?

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

I de flesta svenska modeller finns inte ”Ej mätbart” med. Om det inte är mätbart så saknas det ju. I poängberäkningen ger det heller inga poäng.
För att registrera GCS så har du alternativet ”Saknas” precis som ni gör för RLS idag.
GCS_Ögon ”1” – ”4” eller ”Saknas”
GCS_Verbal ”1” – ”5” eller ”Saknas”
GCS_Motorik ”1” – ”6” eller ”Saknas”

Ämne: SAPS3

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

15 november 2019 kl. 12:04
Fråga
Avsändare: Region Stockholm

I dokumentet för riskjusteringsmodellerna finner jag inget om prehospitala värden, däremot finner jag här i "frågor och svar " att prehospvärden inte ska användas, vad är förklaringen? Framför allt fys.parametrar kan ju varit mycket sämre då än vid ankomst till IVA då ambulans/akuten påbörjat behandling.

Svar
Besvarad av: Svenska Intensivvårdsregistret

Prehospitala värden skall inte tas med. Vi har använt SAPS3 med denna definition i Sverige sedan skapandet av SAPS3. Den svenska versionen har sedan kalibrerats utifrån detta. Vi kommer att förtydliga detta i riktlinjen för riskjustering.