Frågor och svar

Tidigare frågor och svar finner du med hjälp av filtrera och sortera. Välj att filtrera efter datum , bokstavsordning alternativt kategori.

Filtrera och sortera
Från datum
Till datum
Sortera
Kategorier
Från SIR,  Patienter & Närstående,  Forskning,  Data & resultat, 
Ämne: Vårddygnskostnad

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

22 november 2018 kl. 14:32
Fråga
Avsändare: Madeleine Isaksson

Hej. Finns det statistik över vad ett vårddygn på IVA kostar i Sverige i genomsnitt?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Tack för din fråga. Svenska Intensivvårdsregistret har tyvärr ingen sådan statistik.

Ämne: IVA avdelningar

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per Hederström

Senast uppdaterad

20 november 2018 kl. 11:07
Fråga
Avsändare: Sune Forsberg

Hej, hur många allmäniva rapporterade till SIR åren 2010-2018? 

Svar
Besvarad av: Per Hederström

Oberoende av vilken data du efterfrågar, grunddata eller andra rapporter, så finner du all information på vår utdataportal som du hittar på vår hemsida. Där finns alla SIR:s rapporter fr.o.m. 2008 och framåt.
Länk till utdataportalen: http://portal.icuregswe.org/utdata/home
I menyraden hittar du rubriken RAPPORTER, där t.ex. grunddata ligger såsom demografiska data ex. vis ”Antal vårdtillfällen”: http://portal.icuregswe.org/utdata/report/demo.antalvtf

Ämne: Registrering i SAPS3

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

7 november 2018 kl. 07:31
Fråga
Avsändare: Johnny Heikkilä

Hur skall högflödesterapi dokumenteras när det gäller sista frågan i SAPS3?
Som grimma/mask(dvs inte alls) eller som CPAP?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

DG028 Syrgasbehandling med högflödesgrimma jämställes med syrgasbehandling, dvs svaret blir Nej i detta fall.

Ämne: VTS

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

26 oktober 2018 kl. 10:51
Fråga
Avsändare: Emma Jonsson

  1. När vi har postop. patienter och inspekterar op sår/förband, räknas det som sårvårdstilfälle och ger poäng? 

  2. Om vi tar prover från olika provtagningslokaler men vid samma provtagningstillfälle - räknas det som ett eller flera provtagningstillfällen? 

  3. Om en patient som är intuberad 3 timmar av ett arbetspass och under den tiden har 5 infusioner som pågår, men patienten blir sedan extuberad och infusionerna stängs av. Hur ska man bedöma och vårdtyngda den patienten?

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

  1. Ger inga poäng under Indikator 4 Sår, drän, sond och stomi.
  2. Prover från olika provtagningslokaler (olika delar av kroppen) räknas som flera provtagningstillfällen.
  3. De åtgärder som görs på ett arbetspass delar man på arbetspassets längd.

Räkneexempel från riktlinjen där arbetspassets längd är 8 timmar:
Antalet utförda åtgärder delas med aktuella arbetspassets längd.
Ex: 24 åtgärder utförs på 8 timmar - 24/8 = 3 åtgärder per timme = 3 poäng
Ex: 18 åtgärder utförs på 8 timmar - 18/8 = 2,25 åtgärder per timme = 2 poäng (ska ej avrundas uppåt)
Ex: 16 åtgärder utförs på 8 timmar - 16/8 = 2 åtgärder per timme = 2 poäng
Ex: 8 åtgärder utförs på 8 timmar - 8/8 = 1 åtgärder per timme = 1 poäng
Alternativt om patienten lämnar avd efter 4 timmar då delas antalet utförda åtgärder med 4 timmar

Ämne: Information

Kategori

Från SIR

Skapad av

Lena Andersson

Senast uppdaterad

4 oktober 2018 kl. 13:30
Fråga
Avsändare: Maria Erang

Hej! Var kan jag hitta informationspappret till patienter " Svenska intensivvårdsregistret-information till dig som är patient"

Svar
Besvarad av: Lena Andersson

Det hittar du under fliken för patient och närstående. Nu finns även information på engelska.
Länk till sidan här

Ämne: Inkompletta SAPS och hur detta påverkar SMR

Kategori

Från SIR

Skapad av

Per Hederström

Senast uppdaterad

30 september 2018 kl. 14:45
Fråga
Avsändare: Jon Rosell

Vi kämpar för att upprätthålla kvaliteten på våra registreringar. En del är ju att se till att registreringarna är kompletta. Hur påverkar inkompletta SAPS SMR? Antas saknade värden vara normala? Ingår inkompletta registreringar i avdelningens slutgiltiga SMR?

Svar
Besvarad av: Per Hederström

För missade värden skall ”Saknas” användas. Detta innebär att hos SIR används sedan normalvärdet i enlighet med dokumentationen för riskberäkningen. SMR (Standardiserad Mortalitets Rat = OMR/EMR. Precisa definitioner finns i det elektroniska supplementet till originalpublikationerna
(referens 3, sid. 38-74) vars länk du hittar i riktlinjen för Riskjustering.
SAPS3 kan beräknas helt utan provtagningar; i modellen kommer saknade mätvärden förutsättas vara normala. Saknas medicinska skäl för provtagning skall dessa således ej utföras.

Ja - inkompletta registreringar används i avdelningens slutgiltiga SMR enligt ovan.
Rapporten visar SMR för de beräkningsbara vårdtillfällena. På utdataportalen kan du under detaljerad tabell se andelen kompletta SAPS3 % för din avdelning.