Medical Emergency Team - MET

Guideline for Medical Emergency Team when using the NEWS, MEWS and MET scales. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2017-12-08

Gäller från: 2018-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Vårdbegäran till IVA innefattar önskemål om att erhålla hjälp med bedömning, utförande av åtgärd eller oftast ett önskemål om övertag. En vårdbegäran av MIG-uppdrag kan bestå av en eller flera uppföljande bedömningar tills det att ett avslut av vårdbegäran sker. Då upphör det konsultativa ansvaret eller tas ansvaret över av IVA-personal när patienten flyttas till IVA. En uppföljning av tidigare bedömning avser samma vårdbegäran även om patienten byter avdelning/klinik".

Vårdbegäran - MIG fr.o.m. 2018-01-01

2017-12-08 Dokumentversion 10.0 Protokollversion 10.0
NEWS är nyligen validerad för patienter ≥16 år enligt svenska förhållande. Av den anledningen är. NEWS-skalan förändrad till denna nu gällande som är publicerad i den nationella Vårdhandboken. Ny text och tabell tillagd om klinisk riskkategorisering för kritisk sjukdom. I tabell A har uppgift om bekräftad kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) tagits bort.