SOFA - Daily

Guideline for registration of organ dysfunction with SOFA - Daily
(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 1.0

Fastställd: 2023-06-01

Gäller från: 2023-09-01

Utdrag från dokumentet:

SOFA-"Sequential Organ Failure Assessment" utvecklades för att bättre kunna beskriva förlopp i sviktande organsystem med en enkel poängberäkning. I originalpublikationen finns få precisa metodologiska registrerings-anvisningar. SOFA:s användbarhet på olika patientgrupper diskuteras och beforskas. I SIR:s riktlinje används endast Daglig SOFA.

Ändringshistorik

2022-09-07 Version 1.0
Ny riktlinje