Influenza registration SIRI

Guideline for registration of patients treated in IVA with laboratory-verified flu and other airborne infections - SIRI. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 4.0

Fastställd: 2014-12-31

Gäller från: 2015-01-01

Utdrag från dokumentet:

"Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. Observera att diagnosen J09.9 Influensa orsakad av pandemisk influensa endast skall användas vid en ny pandemi som innebär att en ny typ av influensavirus sprids och smittar människor i stora delar av världen. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med någon av följande diagnoskoder:
J10.0 Influensa med pneumoni, säsongsinfluensa.
J10.1 Influensa med andra respiratoriska manifestationer, säsongsinfluensa
J10.8 Influensa med organmanifestationer såsom inluensaencephalopathi, myokardit och inte heller alltför ovanlig influensakolit med uttalade nekroser och blödningar + andra ovanliga manifestationer, säsongsinfluensa".

Influensaregistrering SIRI fr.o.m. 2015-01-01

2018-05-08
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-10-17 Dokumentversion 3.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande.
Tillägg av vilka diagnoskoder som skall användas vid influensa. I augusti 2010 deklarerade WHO att världen nu befinner sig i en postpandemisk fas avseende influensa A(H1N1)pdm09. Därför betraktas den nu som en av de cirkulerande säsongsinfluensorna och skall därför diagnossättas med koder för säsongsinfluensa.

2017-02-13 Dokumentversion 2.0 Protokollversion 2.0 Förtydligande. 
Ändringar i texten under Bakgrund: den kliniska anmälningsplikten av influensa A(H1N1), som infördes under pandemin 2009, togs bort från och med den 1 december 2015. Influensa A(H1N1) orsakade den så kallade svininfluensan men är numera en av flera säsongsinfluensavarianter. Förändringen innebär att inga sjukhusvårdade fall av influensa behöver anmälas av behandlande läkare. Denna förändring gör det ännu mer angeläget att noggrant registrera alla IVA-vårdade influensafall till SIRI oavsett influensastam (A/B) eller subtyp. Förtydligande av vilken patientgrupp och vilka vårdtillfällen som skall registreras.