Burden of care classification VTS2014

Guidelines for VTS2014 - Burden of care classification Sweden 2014.(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Dokumentversion: 4.0

Protokollversion: VTS2014.1

Fastställd: 2016-09-30

Gäller från: 2013-01-01

Utdrag från dokumentet:

"VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov. VTS2014 består av elva indikatorer och varje indikator kan generera 0-3 poäng. VTS2014 registreras tre gånger per dygn av ansvarig sjuksköterska".

VTS2014 fr.o.m. 2013-01-01

2018-05-07 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-10-31
Lagt till förtydligande text angående indikator 4 vad gäller neurointerventioner.
"Alla slags dränage omfattas och det innefattar även att allt som sitter intrakraniellt ska räknas in såsom parenkymtryckmätare, mikrodialys och licox.”