Burden of care classification VTS2014

Guidelines for VTS2014 - Burden of care classification Sweden 2014. Interactive film about VTS2014 can be found in our training portal.(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Dokumentversion: 7.0

Protokollversion: VTS2014.1

Fastställd: 2022-03-25

Gäller från: 2014-01-01

Utdrag från dokumentet:

VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov. VTS2014 består av elva indikatorer och varje indikator kan generera 0-3 poäng. VTS2014 registreras tre gånger per dygn av ansvarig sjuksköterska.

Ändringshistorik

2022-03-25 Version 7.0
Ändrat och justerat text under indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärder- Inducerad hypotermi/Aktiv temperaturreglering. Åtgärder när man värmer eller kyler patient till hypotermi alternativt normotermi

2022-03-15 Version 6.0
Lagt till fekalkateter och förtydligat att DV100 ingår som ECMO i Indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärder. Förtydligat under indikator 3 komplicerad ventilatorbehandling- Ventilatorbehandling i bukläge/framstupa sidoläge/stabilt sidoläge

2020-04-07 Version 5.0
Lagt till kohortvård under indikator 8

2018-05-07 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-10-31
Lagt till förtydligande text angående indikator 4 vad gäller neurointerventioner.
"Alla slags dränage omfattas och det innefattar även att allt som sitter intrakraniellt ska räknas in såsom parenkymtryckmätare, mikrodialys och licox.”