Reporting of data

Guideline for reporting data to SIR. Over the years it has become increasingly clear that SIR's thoughts about reporting must be gathered and made clear to all our members. This guideline is therefore developed around the aspects we consider to be important to consider in connection with data reporting and how it actually goes. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 6.0

Fastställd: 2019-01-20 

Gäller från: 2019-01-20

Utdrag från dokumentet:

"För att kunna rapportera data till SIR så måste intensivvårdsavdelningen minst rapportera grundläggande data för ett intensivvårdstillfälle (se riktlinje Grunddata -Vårdtillfälle). Den egna avdelningen anger därutöver sedan själva i valideringsprogrammet vilka övriga parametrar som man vill rapportera. SIR fastställer riktlinjer och rekommendationer för en enhetlig registrering. SIR tillhandahåller också en rapporteringsmall (xml-specifikation) samt ett webbaserat validerings- och inläsningsprogram (WebVal) utan kostnad. Xml-specifikationen används för att man på egna avdelningen ska kunna skapa en xml-fil från sitt egna IVA-system."

Inrapportering av data fr.o.m. 2019-01-20

2019-01-20 Version 6.0 
Justerat text under rubrikerna Radera vårdtillfälle, Medverkan i kvalitetsregister och Valideringsparametrar

2018-05-07 Version 5.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2015-10-22 Version 4.0 
Rejält omarbetad för att anpassas till nya valideringsprogrammet WebVal