Post ICU – follow up monitoring

Guideline for registration of PostIVA follow-up. Valid for all patients discharged from 2016-01-01. The post-intensive care follow-up guideline has been revised before 2016. Secondly, the SF-36 is replaced by RAND-36, index-wise opportunity and the runtime is removed and recommended actions are added. There is a brand new web form for printed 2016-01-01 where index and karens are deleted and where RAND-36 and the new actions are added.(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2016-02-24 

Gäller från: 2016-01-01

Utdrag från dokumentet:

Uppföljning av intensivvårdspatienter är viktig. Kunskapen om hur dessa patienter mår kan leda till en utveckling av intensivvården och förbättra dessa patienters situation. En systematisk uppföljning efter en intensivvårdskrävande sjukdom är en viktig uppgift för intensivvårdens personal.

Ändringshistorik

2018-05-08 Version 10.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-02-24 Version 9.0
Utökning av registrering av "Åtgärder av rekommenderade av PostIVA mottagningen". Borttagande av text om inrapportering via XML-fil. Numrering av frågorna för bättre överskådlighet. RAND-36 ersätter SF-36 i text. Förklaringstext inför bytet är förnyad och förtydligad. Indexvårdtillfälletiden är borttagen. Varje enskild IVA kan välja nedre gräns för uppföljningen. Bortfallsorsak reviderad ”patienten anser sig för sjuk” är flyttad till ”hälsoskäl”.

2012-11-14 Version 8.0
Förklaringstext under Nödvändiga uppgifter och definitioner kompletterad och förtydligad. Tidsgräns för kontaktmånad förtydligad. Bortfallsorsak ”Patient inlagd på sjukhus” och ”Hälsoskäl” slås ihop till en bortfallsorsak. Rubriken Registrering av undantag tillagd. Borttaget: Ändrade arbetsuppgifter pga hälsotillstånd (enval) (endast aktuellt om I arbete eller Sjukskriven/Sjukersättning angetts ovan) Ja eller Nej. Datum för kontakt är definierat som det datum patienten fyllde i SF-36.