Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 10 april 2019

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 12 mars 2019

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Publicerad den 20 januari 2019

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR. Under åren har det blivit allt tydligare att SIR:s tankar kring inrapportering måste samlas och tydliggöras till alla våra medlemmar. Denna riktlinje är därför framtagen kring de aspekter vi anser vara viktiga att beakta i samband med inrapportering av data samt hur det i praktiken går till

Publicerad den 14 december 2018

Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av Negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Denna riktlinje gäller för negativa händelser och komplikationer som definieras i detta dokument för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

SIRI-Influensaregistrering

Inrapporterade influensafall (kumulativt) som vårdats på IVA. Spridningen av influensa har avtagit ytterligare och sammantaget är influensaaktiviteten låg. Bland de patienter som intensivvårdats ses en majoritet i åldersgruppen 40 år eller äldre. Jämfört med tidigare säsonger har färre blivit sjuka och en lägre överdödlighet har uppmätts.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Diagnoser

De 25 mest förekommande huvudsakliga IVA-diagnoserna beräknat på antal vårdtillfälle i fallande ordning. X-axeln visar endast koderna från ICD-10-SE.
Se fullständig rapport på utdataportalen