Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige.

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 14 mars 2024

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering. Interaktiva filmer om SAPS3 och PIM3 inom SIR finns på vår utbildningsportal. För diskussion av olika sätt att presentera riskjusterad mortalitet se bilaga "Presentation av riskjusterad mortalitet".

Publicerad den 13 december 2023

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och Nationella Expertgruppen för Organ- och Vävnadsdonation och Nationella Arbetsgruppen (NAG) Donation (Kunskapsstyrning).

Publicerad den 6 november 2023

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 8 september 2023

SOFA - Daglig

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA - Daglig