Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 18 september 2019

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 15 augusti 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 15 augusti 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 10 april 2019

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

SIRI-Influensaregistrering

Influensasäsongen 2019-2020 är igång. FoHM rapporterar om en låg influensa aktivitet i Sverige. Säsongens epidemi har inte startat ännu.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

SMR som indikator på klinisk prestation

Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.
Se fullständig rapport på utdataportalen