Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 15 november 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 1 november 2019

Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av Negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Denna riktlinje gäller för negativa händelser och komplikationer som definieras i detta dokument för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

Publicerad den 18 september 2019

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 15 augusti 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

SIRI-Influensaregistrering

Influensasäsongen 2019-2020 är igång. FoHM rapporterar om en fortsatt låg influensaaktivitet i Sverige. Även i övriga Skandinavien och Europa är influensaaktiviteten mycket låg.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Diagnoser

De 25 mest förekommande huvudsakliga IVA-diagnoserna beräknat på antal vårdtillfälle i fallande ordning. X-axeln visar endast koderna från ICD-10-SE.
Se fullständig rapport på utdataportalen