Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige.

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 20 mars 2023

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 20 december 2022

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 17 oktober 2022

Omvårdnadsvariabler - Smärta, sedering och delirium

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

Publicerad den 13 oktober 2022

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, COVID-19 eller annat agens av betydelse – SIRI.