Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 15 augusti 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 28 juni 2019

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 10 april 2019

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 12 mars 2019

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Rapporterat antal vårdtillfällen

Rapporten har nu kompletterats med uppgift om antal unika personer som vårdtillfällena består av. Grafen visar antal vårdtillfällen. Under Detaljer finner man nu även antal personer.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

SIRI-Influensaregistrering

Influensasäsongen 2018-2019 är över. Tack till alla som bidragit med data under säsongen! SIRI är aktiv året om. Influensafall som uppträder under sommaren och behöver intensivvård är av särskilt stort intresse. Vecka 40 startar influensasäsongen för 2019-2020.
Se fullständig rapport på Utdataportalen