Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 7 april 2020

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinjer för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2020

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 5 december 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Huvudsaklig IVA-diagnos (vårddygn)

Diagrammet visar de diagnosgrupper som dominerar på IVA beräknat på flest vårddygn
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Antal som intensivvårdas med COVID-19 per dag

Rapporten bygger på intensivvårdsavdelningarnas registrering till SIR med uppmaning att registrera dagligen innan kl. 11. Orange färg i stapeln indikerar att någon eller några avdelningar inte rapporterat aktuellt datum. För att se regionvis - öppna rapporten på Utdataportalen.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen