Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2020

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 5 december 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 5 december 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

SIRI-Influensaregistrering

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa och COVID-19 som vårdas på IVA ska rapporteras. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Vårdtillfällen - Coronavirus

Diagrammet visar summan av rapporterade intensivvårdstillfällen med Coronavirus (kumulativt). Diagrammet visar vårdtillfällen i betydelsen att ett vårdtillfälle avslutas när en patient skrivs ut från en avdelning. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Se fullständig rapport på utdataportalen