Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 16 september 2020

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 12 maj 2020

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

Publicerad den 7 april 2020

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Rapporterade influensafall, kumulativt

Säsongens epidemi har inte startat. Inget fall av influensa har rapporterats sedan vecka 25. Influensaaktiviteten är även mycket låg i övriga Skandinavien och Europa.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Rapporterade vårdtillfällen med Coronavirus, kumulativt

Diagrammet visar summan av rapporterade intensivvårdstillfällen med Covid-19 (kumulativt). Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen