Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 9 november 2021

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, covid-19, RS-virus eller annat agens av betydelse – SIRI.

Publicerad den 15 september 2021

Clinical Frailty Scale

Riktlinje för Clinical Frailty Scale

Publicerad den 15 september 2021

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 7 juni 2021

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. (antagna vid årsmötet 2015-03-13).