Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 16 september 2020

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 12 maj 2020

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

Publicerad den 7 april 2020

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Nyinskrivna vårdtillfällen med Coronavirus

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med Covid-19 grupperat på datum. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på Utdataportalen

Rapporterade influensafall, kumulativt

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i diagrammet.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen