Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 5 december 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 5 december 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 14 november 2019

Vårdbegäran - MIG

Riktlinje för Vårdbegäran-MIG innehållande NEWS2

Publicerad den 1 november 2019

Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av Negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Denna riktlinje gäller för negativa händelser och komplikationer som definieras i detta dokument för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

SIRI-Influensaregistrering

Säsongens influensaepidemi har nu startat på nationell nivå. Sammantaget är influensaaktiviteten i Sverige låg. Under vecka 49 rapporterades 128 fall av influensa varav 112 fall av influensa A och 16 fall influensa B. 8 intensivvårdade patienter har rapporterats sedan vecka 40, 2019.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

SMR som indikator på klinisk prestation

Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.
Se fullständig rapport på utdataportalen