Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 20 december 2022

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 17 oktober 2022

Smärta, sedering och delirium-omvårdnadsvariabler

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

Publicerad den 13 oktober 2022

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, COVID-19 eller annat agens av betydelse – SIRI.

Publicerad den 29 september 2022

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet