Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 22 mars 2021

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 2 mars 2021

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2021

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 12 maj 2020

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

Antal som intensivvårdas med COVID-19 per dag

Rapporten bygger på intensivvårdsavdelningarnas registrering till SIR med uppmaning att registrera dagligen innan kl. 11. Orange färg i stapeln indikerar att någon eller några avdelningar inte rapporterat aktuellt datum. För att se regionvis - öppna rapporten på Utdataportalen.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Åldersgrupper/antal veckovis

Diagrammet visar åldersfördelning per vecka för inrapporterade vårdtillfällen med COVID-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en IVA till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen