Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 2 oktober 2018

Diagnoser

Riktlinje för diagnoskodning. Det är av stor vikt att till SIR rapporterande avdelningar gör nedanstående principer kända för alla på IVA diagnossättande läkare och att de alltid konsekvent tillämpas

Publicerad den 23 maj 2018

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016 (antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Publicerad den 23 maj 2018

Behandlingsstrategi

Riktlinje för registrering av behandlingsstrategi vid livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård

Publicerad den 6 februari 2018

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal

Rapporten för Riskjusterad mortalitet med SAP3, Higgins och PIM3 presenterar nu även konfidensintervallet
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Rapporterat antal vårdtillfällen

Diagrammet visar antal inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA. Beräkningarna baserar sig på vårdtillfällets inskrivningstidpunkt.
Se fullständig rapport på Utdataportalen