Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 25 oktober 2018

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Publicerad den 25 oktober 2018

Diagnoser

Riktlinje för diagnoskodning. Det är av stor vikt att till SIR rapporterande avdelningar gör nedanstående principer kända för alla på IVA diagnossättande läkare och att de alltid konsekvent tillämpas

Publicerad den 23 maj 2018

Behandlingsstrategi

Riktlinje för registrering av behandlingsstrategi vid livsuppehållande behandling inom svensk intensivvård

Publicerad den 6 februari 2018

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

SIRI-Influensaregistrering

Inrapporterade influensafall (kumulativt) som vårdats på IVA. Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg. Säsongens influensaepidemi har ännu inte startat men antalet fall har ökat något den senaste veckan.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Överflyttning till annan IVA pga resursbrist

När en IVA samlade resurser överstigs kan det bli nödvändigt att av resursskäl överföra patient till annan IVA.
Se fullständig rapport på utdataportalen