Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 17 oktober 2022

Smärta, sedering och delirium-omvårdnadsvariabler

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

Publicerad den 13 oktober 2022

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa, COVID-19 eller annat agens av betydelse – SIRI.

Publicerad den 29 september 2022

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 29 september 2022

Clinical Frailty Scale

Riktlinje för Clinical Frailty Scale