Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 12 maj 2020

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

Publicerad den 7 april 2020

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

Publicerad den 19 mars 2020

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2020

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Överflyttning till annan IVA pga resursbrist

När en IVA samlade resurser överstigs kan det bli nödvändigt att av resursskäl överföra patient till annan IVA.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Huvudsaklig IVA-diagnos (vårddygn)

Diagrammet visar de diagnosgrupper som dominerar på IVA beräknat på flest vårddygn
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen