Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 2 mars 2021

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2021

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 12 maj 2020

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

Publicerad den 7 april 2020

Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014

Rapporterade vårdtillfällen med influensa, kumulativt

Diagrammet visar rapporterade intensivvårdstillfällen med influensa. Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg. Säsongens epidemi har ännu inte startat.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Rapporterade vårdtillfällen med Coronavirus, kumulativt

Diagrammet visar rapporterade intensivvårdstillfällen med Covid-19. Observera att antalet patienter skiljer sig från antalet vårdtillfällen eftersom en del patienter överflyttats från en intensivvårdsavdelning till en annan.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen