Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 14 december 2018

Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av Negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Denna riktlinje gäller för negativa händelser och komplikationer som definieras i detta dokument för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

Publicerad den 4 december 2018

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 4 december 2018

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 25 oktober 2018

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

SIRI-Influensaregistrering

Inrapporterade influensafall (kumulativt) som vårdats på IVA. Under vecka 51 och 52 ökade spridningen av influensan i Sverige. Hittills under säsongen har 53 vårdtillfällen med influensa rapporterats, varav 45 tillhör någon riskgrupp för svår influensasjukdom. Alla patienterna insjuknade med influensa A, varav nio med A(H1N1), för resterande patienter finns ingen information om subtyp.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Överflyttning till annan IVA pga resursbrist

När en IVA samlade resurser överstigs kan det bli nödvändigt att av resursskäl överföra patient till annan IVA.
Se fullständig rapport på utdataportalen