Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 15 november 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 14 november 2019

Vårdbegäran - MIG

Riktlinje för Vårdbegäran-MIG innehållande NEWS2

Publicerad den 1 november 2019

Negativa händelser och komplikationer

Riktlinje för registrering av Negativa händelser och komplikationer inom intensivvård i Sverige. Denna riktlinje gäller för negativa händelser och komplikationer som definieras i detta dokument för vårdtillfällen som påbörjas från och med 2012-01-01

Publicerad den 18 september 2019

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

SIRI-Influensaregistrering

Under vecka 48 rapporterades 70 fall av influensa varav 60 fall av influensa A och 10 fall influensa B. Det är geografiska skillnader i spridningen och ökningen som setts i Norrland under vecka 46 och 47 har avtagit. Kumulativt har 2 intensivvårdade patienter rapporterats sedan vecka 40.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

SMR som indikator på klinisk prestation

Riskjustering av ett vårdförlopp innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till patientfaktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.
Se fullständig rapport på utdataportalen