Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 7 juni 2021

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. (antagna vid årsmötet 2015-03-13).

Publicerad den 22 mars 2021

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 2 mars 2021

Influensa och virusinfektion

Riktlinje för registrering av patienter som vårdas på IVA med influensa eller annan anmälningspliktig virusinfektion - SIRI

Publicerad den 1 januari 2021

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering. Interaktiva filmer om SAPS3 och PIM3 inom SIR finns på vår utbildningsportal.

Överflyttning till annan IVA p.g.a. resursbrist

Diagrammet visar andel utskrivna till annan IVA p.g.a. resursbrist 2017-2021
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen

Diagnoser

De 25 mest förekommande huvudsakliga IVA-diagnoserna beräknat på antal vårdtillfällen.
Klicka här för att se fullständig rapport på utdataportalen