Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 28 juni 2019

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 10 april 2019

Åtgärder och operationer

Riktlinje för registrering av åtgärder och operationer under intensivvård i Sverige enligt SIR

Publicerad den 12 mars 2019

Nationella Kvalitetsindikatorer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård. Nya nationella kvalitetsindikatorer 2016
(antagna vid årsmötet 2015-03-13)

Publicerad den 20 januari 2019

Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR. Under åren har det blivit allt tydligare att SIR:s tankar kring inrapportering måste samlas och tydliggöras till alla våra medlemmar. Denna riktlinje är därför framtagen kring de aspekter vi anser vara viktiga att beakta i samband med inrapportering av data samt hur det i praktiken går till

Överflyttning till annan IVA pga resursbrist

När en IVA samlade resurser överstigs kan det bli nödvändigt att av resursskäl överföra patient till annan IVA.
Se fullständig rapport på utdataportalen

SIRI-Influensaregistrering

Influensasäsongen 2018-2019 är över. Tack till alla som bidragit med data under säsongen! SIRI är aktiv året om. Influensafall som uppträder under sommaren och behöver intensivvård är av särskilt stort intresse. Vecka 40 startar influensasäsongen för 2019-2020.
Se fullständig rapport på Utdataportalen