Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)

Svenska Intensivvårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård

SENASTE UPPDATERADE RIKTLINJERNA

Publicerad den 1 januari 2020

Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård på IVA i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

Publicerad den 5 december 2019

Grunddata och vårdtillfälle

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper som beskriver dataset för rapportering till SIR

Publicerad den 5 december 2019

Riskjustering

Riktlinje för  riskjustering som gäller från 2016-01-01

Publicerad den 14 november 2019

Vårdbegäran - MIG

Riktlinje för Vårdbegäran-MIG innehållande NEWS2

SIRI-Influensaregistrering

Samtliga patienter med laboratorieverifierad influensa som vårdas på IVA ska rapporteras.
Se fullständig rapport på Utdataportalen

Könsfördelning

Diagrammet visar könsfördelning för inrapporterade vårdtillfällen med vårdtyp IVA, TIVA eller BIVA.
Se fullständig rapport på Utdataportalen