Pain, sedation and delirium nursing variables

Guideline for recording the nursing variables pain, sedation and delirium

The guideline is only available in Swedish.

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 1.0.

Fastställd: 2022-10-12

Gäller från: 2023-01-01

Utdrag från dokumentet:

Omvårdnad har stor inverkan på vårdens resultat både för den enskilda individen och på mer övergripande nivå. Då mer än 50% av vården består av omvårdnad är det viktigt att systematiskt mäta och utvärdera den omvårdnad som genomförs för att kunna förbättra och utveckla vården.