Annual reports

Data_resultat.jpg

Read the annual report of 2017. Summaries, analyses and reflections (in Swedish)

Årsrapporten för 2017 

Läs eller ladda ner årsrapporten här: Analyserande årsrapport för 2017

Pressmeddelande finns att läsa här

Ur innehållet:

  • Förbättringsarbeten – Sammanfattningar från Uppsala IVA och Södersjukhusets IVA
  • Mortalitet på Barn-IVA – Sammanställning från BIVA-gruppen
  • Demografi – Baserat på data ur Svenska Intensivvårdsregistret
  • Behandlingsstrategi – Botanisering i 4 års data
  • Sommarenkäten – Hur stor var bristen på specialistsjuksköterskor under sommaren 2017?
  • Sepsis 2018
  • PostIVA – RAND-36
  • Kvalitetsindikator Q1 

Ritva Kiiski-Berggren, 070-996 74 70, ritva.kiiskiberggren@icuregswe.org
Johnny Hillgren, 076-765 15 38, chairman@icuregswe.org
Christina Agvald-Öhman, 073-405 21 41, christinaagvald@icuregswe.org