Diagnosis List & Diagnoses

Guideline for Diagnostic Coding. It is very important that the SIR reporting departments make the following principles known to everyone on IVA and that they are always consistently applied. (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 18.0

Fastställd: 2020-04-03

Gäller från: 2018-01-01

Encoding the new corona virus (Updated 2020-03-30)
The WHO has decided to use the code U07.1 or U07.2 for the new coronavirus infection in 2019.
The codes to be used from ICD-10-SE are:
U07.1 Covid-19, virus proven or U07.2 Covid-19, virus not proven

For patients who are pregnant but where not an obstetric code is up to date, the pregnancy should still be coded as bee findings. Ex:
U07.1 Covid-19, virus revealed (main ICU diagnosis)
Z33.9 Pregnancy as bee finding

For instructions on covid-19 encoding, see encoding instructions

 

2020-04-03 Version 18.0
In connection with the Covid-19 pandemic, we have chosen to include this diagnosis among the important diagnoses for intensive care.

2018-10-02 Version 17.0
Korrigerat definition för Svår ARDS

Diagnoser fr.o.m. 2016-01-01

2018-05-08 Version 16.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-08 Version 15.0 
SIR diagnoslista borttagen. ICD-10-SE huvudprincipen vid diagnoskodning. Aggregering görs vid utdata i stället för vid registrering. Nyckeldiagnoser, Viktiga diagnoser etc borta och hopslagna under rubrik ”För intensivvården särskilt viktiga diagnoser”. Benämningen primär IVA diagnos ändrad. Under definitioner: Sepsisdefinition ändrad till enbart Sepsis-3 för vuxna. Under barn har en tabell ändrats enligt önskemål från BIVA gruppen. ARDS enbart Berlindefinition. Njursvikt omskriven med KDIGO-kriterierna.

2016-01-01 Version 14.0 
Tillägg av Berlindefinitionen för ARDS J80.9A, J80.9B, J80.9C, J80.9X Justering av koder för influensa J09 och J10

2015-08-06 Version 13.0 
Tagit bort hänvisningen av T/Y-koder under rubriken Nivå 4 Patientsäkerhetsdiagnoser.
Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård, för att inte förvilla vad som gäller för
IVA/TIVA vs BIVA

2015-05-13 Version 12.0 
Ändrat text för J09.9 från Virusinfluensa av pandemikaraktär till Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus.

2015-04-14
Endast uppdaterad sidfot. För övrigt inga ändringar.

2012-11-14 Version 11.0 
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J958A med defintionshänvisning tillagd till nivå-3
diagnoserna. Status Epileptikus G41.9 tillagd.