Diagnosis List & Diagnoses

Guideline for Diagnostic Coding. Interactive film about diagnosis within SIR can be found in our education portal.(Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 18.0

Fastställd: 2020-04-03

Gäller från: 2018-01-01

Utdrag från dokumentet:

För att uppnå nationell enhetlighet och hög kvalité i IVA-diagnossättningen och kodning skall vissa diagnoser samt definitioner särskilt beaktas. (se även bilaga 2). Dessa diagnoser ska alltid inkluderas när de är förekommit i samband med det aktuella vårdtillfället. I många situationer blir dessa diagnoser huvudsaklig IVA-diagnoser men de kan också räknas till övriga diagnoser.

Ändringshistorik

2020-04-03 Version 18.0
In connection with the COVID-19 pandemic, we have chosen to include this diagnosis among the important diagnoses for intensive care.

2018-10-02 Version 17.0
Korrigerat definition för Svår ARDS

2018-05-08 Version 16.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-08 Version 15.0 
SIR diagnoslista borttagen. ICD-10-SE huvudprincipen vid diagnoskodning. Aggregering görs vid utdata i stället för vid registrering. Nyckeldiagnoser, Viktiga diagnoser etc borta och hopslagna under rubrik ”För intensivvården särskilt viktiga diagnoser”. Benämningen primär IVA diagnos ändrad. Under definitioner: Sepsisdefinition ändrad till enbart Sepsis-3 för vuxna. Under barn har en tabell ändrats enligt önskemål från BIVA gruppen. ARDS enbart Berlindefinition. Njursvikt omskriven med KDIGO-kriterierna.

2016-01-01 Version 14.0 
Tillägg av Berlindefinitionen för ARDS J80.9A, J80.9B, J80.9C, J80.9X Justering av koder för influensa J09 och J10

2015-08-06 Version 13.0 
Tagit bort hänvisningen av T/Y-koder under rubriken Nivå 4 Patientsäkerhetsdiagnoser.
Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård, för att inte förvilla vad som gäller för
IVA/TIVA vs BIVA

2015-05-13 Version 12.0 
Ändrat text för J09.9 från Virusinfluensa av pandemikaraktär till Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus.

2015-04-14
Endast uppdaterad sidfot. För övrigt inga ändringar.

2012-11-14 Version 11.0 
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J958A med defintionshänvisning tillagd till nivå-3
diagnoserna. Status Epileptikus G41.9 tillagd.