Deceased during intensive care at ICU - National Quality Indicator

Guideline for follow-up of the deceased during intensive care at ICU in collaboration with the Swedish National Board of Health and Welfare and (SALAR) Swedish Association of Local Authorities and Regions (National Council for Organs, Tissues, Cells and Blood).
The guideline is only available in Swedish.

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 9.0

Fastställd: 2022-09-29

Gäller från: 2022-07-01

Utdrag från dokumentet:

Riktlinjeversion 9.0 anpassar variablerna till de nya bestämmelserna i lagen om transplantation (1995:831) som trädde i kraft den 1 juli 2022 (Proposition 2021/22:128).

Ändringshistorik

2022-09-29 Version 9.0

3.1.1.9. Ej möjlighet att konstatera dödsfallet med cerebral angiografi. Ändrad till:
3.1.1.9. Ej möjlighet att konstatera dödsfallet med kompletterande bilddiagnostik.
Godkända metoder: fyrkärlsangiografi, gammakameraundersökning.
3.1.1.12.Långvarigt beslutsoförmögen i vuxen ålder. Den avlidne hade en funktionsnedsättning som gör det ej möjligt för personen att förstå innebörden av och ta ställning till donation (nytt svarsalternativ)
4.2.Tolkad vilja av närstående: fått ett tredje alternativ
4.2.3.Negativt då närstående oense om tolkningen (tidigare 4.3.2.2)
4.3. Okänd vilja
4.3.1.1. Närstående utnyttjade inte sin vetorätt eller så saknades närstående. Ändrad till:
4.3.1.1.Närstående saknades eller närstående kan ej tolka viljan
4.3.2.1.Närstående utnyttjade sin vetorätt (utgått)
4.3.2.2. Närstående oense (om tolkning av viljan. Nu 4.2.3.)
6.7. Närstående ändrade sig till ett veto, alternativt framkom negativ donationsvilja sent i donationsprocessen Ändrad till:
6.7. Negativ donationsvilja framkom sent i donationsprocessen (veto utgått)
6.8. Övriga skäl (nytt svarsalternativ. Ej specificerat)

2019-09-18 Version 8.0
Efter regeringens donationsutredning om Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) har Socialstyrelsen och Vävnadsrådet i dialog med regionala donationsansvariga smått justerat de nationella kvalitetsindikatorerna för organdonation. Därav några justeringar i riktlinjen för Avlidna på IVA. Det är ändringar av formulering i fyra svarsalternativ och ett svarsalternativ som utgått. Se ändringshistorik i dokumentet.

2019-06-28 Version 7.0 (utgått och ersatts med 8.0)
Denna riktlinje gäller för de som avlider på IVA from 2020-01-01
Riktlinjen ska betraktas som en helt ny riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA och innebär en betydande förändring i rapporteringen då definitionen av möjlig donator har förändrats. Avsikten är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. De nya nationella kvalitetsindikatorerna är framtagna av VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.

2018-05-08 Version 6.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.
Ändrat under rubrik Kompletterande data utöver avlidna på IVA uppföljningen, punkt d till Huvudsaklig IVA-diagnos (ICD10)

2016-09-08 Version 5.0 
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1.8 ”Negativ inställning till organdonation framkommit” på önskemål från R-DAL/R-DAS i Sverige, då det speglar verkligheten

2016-04-27 Version 4.0
Tillägg i svarsalternativen för 4.2.1.7 ”Ej aktuellt, avlidne bedömd som ej medicinskt lämplig” då möjlig donator, diagnostik med direkta kriterier, kontakt med transplantationskoordinator efter diagnostik och då av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl.

2016-03-02 Version 3.0
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1 ”Av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl”. Observera att även xml-taggar för 3.1.1. i xml-specifikationen har lagt till/ändrats.

2015-06-12 Version 2.0
Ändring av text i svarsalternativ 3.1.1.2 ”Utveckling av eller manifest total hjärninfarkt kunde ej konstateras” till ”Total hjärninfarkt utvecklades ej”. Observera att även xml-taggen i xmlspecifikationen ändrats.