Annual meeting for the financial year 2022

The Annual  Meeting for the financial year 2022 will take place at Vår Gård in Saltsjöbaden, location Isaac 2023-03-15 at 11:15

Annual meeting documents (only in Swedish)

Dagordning 2023-03-15

Årsberättelse Ordförande

Årsberättelse FoU

Årsberättelse IT

Ekonomisk redovisning

Förslag till stadgeändringar

Nu gällande stadgar

Verksamhetsplan