Årsmöte för verksamhetsåret 2022

Årsmötet för verksamhetsåret 2022 äger rum på Vår Gård i Saltsjöbaden, lokal Isaac 2023-03-15 kl. 11:15

Årsmöteshandlingar 

Dagordning 2023-03-15 PDF- uppdaterad 2023-03-09
(med reservation för mindre justeringar)

Årsberättelse Ordförande PDF

Årsberättelse FoU PDF

Årsberättelse IT PDF

Ekonomisk redovisning PDF

Förslag till stadgeändringar PDF

Nu gällande stadgar

Verksamhetsplan PDF

Protokoll från årsmötet 2022-03-17

Observera att inbäddade objekt inte går att öppna i PDF-filer