Årsrapporter

Data_resultat.jpg

Sammanfattningar, analyser och reflektioner

Årsrapporten för 2017 

Läs eller ladda ner årsrapporten här: Analyserande årsrapport för 2017

Ur innehållet:

  • Förbättringsarbeten – Sammanfattningar från Uppsala IVA och Södersjukhusets IVA
  • Mortalitet på Barn-IVA – Sammanställning från BIVA-gruppen
  • Demografi – Baserat på data ur Svenska Intensivvårdsregistret
  • Behandlingsstrategi – Botanisering i 4 års data
  • Sommarenkäten – Hur stor var bristen på specialistsjuksköterskor under sommaren 2017?
  • Sepsis 2018
  • PostIVA – RAND-36
  • Kvalitetsindikator Q1