Årsrapporter

AdobeStock_272637847.jpg

Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport för 2023

Innehåller en sammanfattning av nyheter, genomförda arbeten och reflektioner under året 2023. Vi presenterar även det förbättringsarbete "Projekt tidig mobilisering"som IVA i Umeå har genomfört.