Årsrapporter

Hämta Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport för 2019 

Ur innehållet:

  • Utfall för våra åtta kvalitetsindikatorer
  • Avspeglas resursbristen på IVA i SIR:s data?
  • Nattlig utskrivning: en kvalitetsindikators livscykel
  • Uppföljning efter intensivvård
  • Säker intensivvård: pilotprojektet