Årsrapporter

Årsrapport.jpg

Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport för 2022

Ur innehållet:

  • Kvalitetsindikatorer, demografi
  • Publikation med SIR-data - Buklägesbehandling
  • Nya och förändrade riktlinjer
  • SIRI
  • Kvalitetssäkrad intensivvård