Årsrapporter

Hämta Svenska Intensivvårdsregistrets årsrapport för 2018 

Ur innehållet:

  • SIR har valt åtta markörer som nationella kvalitetsindikatorer. Läs om utfallet för dessa indikatorer
  • Kunskapsstyrning - Under hösten 2019 kommer SIR att genomföra en granskning av tre pilotavdelningar
  • "Best practice" - SIR startar ett arbete med framtagande av nationella guidelines
  • Hur går det för våra IVA-patienter?
  • Demografi - 2018