Vårdtyngdsmätning VTS 2014

Riktlinje för VTS2014 - Vårdtyngd Sverige 2014. Interaktiv film om VTS2014  finns i vår utbildningsportal.

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Dokumentversion: 7.0

Protokollversion: VTS2014.1

Fastställd: 2022-03-25

Gäller från: 2014-01-01

Utdrag från dokumentet:

VTS2014 avser mäta antal personer och tidsandel av arbetspass som åtgår för att tillgodose en patients intensivvårdsbehov. VTS2014 består av elva indikatorer och varje indikator kan generera 0-3 poäng. VTS2014 registreras tre gånger per dygn av ansvarig sjuksköterska.

Ändringshistorik

2022-03-25 Version 7.0
Ändrat och justerat text under indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärder- Inducerad hypotermi/Aktiv temperaturreglering. Åtgärder när man värmer eller kyler patient till hypotermi alternativt normotermi.

2022-03-15 Version 6.0
Lagt till fekalkateter och förtydligat att DV100 ingår som ECMO i Indikator 9 - Speciell behandling och vårdåtgärder. Förtydligat under indikator 3 komplicerad ventilatorbehandling- Ventilatorbehandling i bukläge/framstupa sidoläge/stabilt sidoläge.

2020-04-07 Version 5.0
Lagt till kohortvård under indikator 8

2018-05-07 Version 4.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2016-10-31
Lagt till förtydligande text angående indikator 4 vad gäller neurointerventioner.
"Alla slags dränage omfattas och det innefattar även att allt som sitter intrakraniellt ska räknas in såsom parenkymtryckmätare, mikrodialys och licox.”