Avlidna på IVA – Mätetal

Riktlinje för uppföljning av avlidna under intensivvård  i samarbete med Socialstyrelsen och SKL Nationella vävnadsrådet

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 8.0

Fastställd: 2019-09-16 

Gäller från: 2020-01-01

Utdrag från dokumentet:

Riktlinje ska betraktas som en helt ny riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA och innebär en betydande förändring i rapporteringen då definitionen av möjlig donator har förändrats. Avsikten är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. De nya nationella kvalitetsindikatorerna är framtagna av VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.

Ändringshistorik

2019-09-18 Version 8.0  
Efter regeringens donationsutredning om Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26) har Socialstyrelsen och Vävnadsrådet i dialog med regionala donationsansvariga smått justerat de nationella kvalitetsindikatorerna för organdonation. Därav några justeringar i riktlinjen för Avlidna på IVA. Det är ändringar av formulering i fyra svarsalternativ och ett svarsalternativ som utgått. Se ändringshistorik i dokumentet.

2019-06-28 Version 7.0 - Utgått och ersatt med 8.0
Denna riktlinje gäller för de som avlider på IVA from 2020-01-01
Riktlinjen ska betraktas som en helt ny riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA och innebär en betydande förändring i rapporteringen då definitionen av möjlig donator har förändrats. Avsikten är dels att kunna följa de nya nationella kvalitetsindikatorerna som är till för att kvalitetssäkra organdonationer hos vårdgivaren samt för att täcka upp för den nya förordningen SFS 2018:307. De nya nationella kvalitetsindikatorerna är framtagna av VOG Organ på uppdrag av Vävnadsrådet.

2018-05-08 Version 6.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare. 
Ändrat under rubrik Kompletterande data utöver avlidna på IVA uppföljningen, punkt d till Huvudsaklig IVA-diagnos (ICD10)

2016-09-08 Version 5.0 
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1.8 ”Negativ inställning till organdonation framkommit” på önskemål från R-DAL/R-DAS i Sverige, då det speglar verkligheten

2016-04-27 Version 4.0
Tillägg i svarsalternativen för 4.2.1.7 ”Ej aktuellt, avlidne bedömd som ej medicinskt lämplig” då möjlig donator, diagnostik med direkta kriterier, kontakt med transplantationskoordinator efter diagnostik och då av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl.

2016-03-02 Version 3.0
Tillägg i svarsalternativen för 3.1.1 ”Av transplantationsverksamhet bedömd som olämplig av medicinska skäl”. Observera att även xml-taggar för 3.1.1. i xml-specifikationen har lagt till/ändrats.

2015-06-12 Version 2.0
Ändring av text i svarsalternativ 3.1.1.2 ”Utveckling av eller manifest total hjärninfarkt kunde ej konstateras” till ”Total hjärninfarkt utvecklades ej”. Observera att även xml-taggen i xmlspecifikationen ändrats.

 

Relaterade dokument

Kvalitetsindikatorer organdonation – avlidna

Fastställd av : Nationella rådet för organ, vävnader, celler och blod