Omvårdnadsvariabler - Smärta, sedering och delirium

Riktlinje för registrering av omvårdnadsvariablerna smärta, sedering och delirium

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 1.0

Fastställd: 2022-10-12

Gäller från: 2023-01-01

Utdrag från dokumentet:

Omvårdnad har stor inverkan på vårdens resultat både för den enskilda individen och på mer övergripande nivå. Då mer än 50% av vården består av omvårdnad är det viktigt att systematiskt mäta och utvärdera den omvårdnad som genomförs för att kunna förbättra och utveckla vården.