Inrapportering av data

Riktlinje för inrapportering av data till SIR

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 7.0

Fastställd: 2020-05-12 

Gäller från: 2019-01-20

Utdrag från dokumentet:

För att kunna rapportera data till SIR så måste intensivvårdsavdelningen minst rapportera grundläggande data för ett intensivvårdstillfälle. Den egna avdelningen anger därutöver sedan själva i valideringsprogrammet (WebVal) vilka övriga parametrar som man vill rapportera.

Ändringshistorik

2020-05-12 Version 7.0
Lagt till information om automatiserad dataöverföring

2019-01-20 Version 6.0
Justerat text under rubrikerna Radera vårdtillfälle, Medverkan i kvalitetsregister och Valideringsparametrar

2018-05-07 Version 5.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2015-10-22 Version 4.0 
Rejält omarbetad för att anpassas till nya valideringsprogrammet WebVal

Instruktionsfilm

Valideringsprogrammet - WebVal