SOFA

Guideline for organ dysfunction registration with SOFA - Sequential Organ Failure Assessment. Especially the graphic illustrations should be considered as they facilitate the understanding of how SIR thinks about In SOFA and first registration of Daily SOFA as well as Out SOFA (Only in Swedish)

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2018-02-02

Gäller från: 2016-12-07

Utdrag från dokumentet:

SOFA - "Sequential Organ Failure Assessment". SOFA utvecklades för att bättre kunna beskriva förlopp i sviktande organsystem med enkel poängberäkning. I originalpublikationen finns få precisa metodologiska registreringsanvisningar. I SIR:s riktlinjer skiljer vi ut och definierar In SOFA, Daglig SOFA samt Ut SOFA. Vid SOFA-registrering görs bedömning av andning, koagulation, lever, kardiovaskulär, CNS samt njurar. Varje variabel kan få 0-4 poäng per bedömningstillfälle. SOFA-poängen kan således variera mellan 0-24 poäng. SOFA registreras för intensivvårdspatienter ≥ 16 år och med vårdtyp IVA eller TIVA.

Ändringshistorik

2018-02-02 Version 10.0
Lagt till skalor för bedömning av medvetandegrad.

2016-06-27 Version 9.0
Justerat så att man kan ange kreatinin eller diures oberoende av varandra för att få poäng i Njure. Justerat layout och lagt exempelbilder sist i dokumentet.

2014-02-06 Version 8.0
Ingen IT-mässig förändring. Förklarande texten för beräkning av diures vid In- och Ut SOFA sidan 7 punkt 6 förtydligad.

2012-10-10 Version 7.0
Ingen IT-mässig förändring. Rättat begreppet Ankomst SOFA till In SOFA samt lagt till tabell för Beräkning av FiO2 vid syrgastillförsel med mask eller kateter.