SOFA

Riktlinje för registrering av organdysfunktion med SOFA

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 10.0

Fastställd: 2018-02-02

Gäller från: 2016-12-07

Utdrag från dokumentet:

SOFA-"Sequential Organ Failure Assessment" utvecklades för att bättre kunna beskriva förlopp i sviktande organsystem med en enkel poängberäkning.

Ändringshistorik

2018-02-02 Version 10.0
Lagt till skalor för bedömning av medvetandegrad.

2016-06-27 Version 9.0
Justerat så att man kan ange kreatinin eller diures oberoende av varandra för att få poäng i Njure. Justerat layout och lagt exempelbilder sist i dokumentet.

2014-02-06 Version 8.0
Ingen IT-mässig förändring. Förklarande texten för beräkning av diures vid In- och Ut SOFA sidan 7 punkt 6 förtydligad.

2012-10-10 Version 7.0
Ingen IT-mässig förändring. Rättat begreppet Ankomst SOFA till In SOFA samt lagt till tabell för Beräkning av FiO2 vid syrgastillförsel med mask eller kateter.