Diagnoser

Riktlinje för diagnoskodning. Interaktiv film om diagnossättning inom SIR finns i vår utbildningsportal.

För att öppna riktlinjen som PDF, se dokument för denna riktlinje

Version: 18.0

Fastställd: 2020-04-03

Gäller från: 2018-01-01

Utdrag från dokumentet:

För att uppnå nationell enhetlighet och hög kvalité i IVA-diagnossättningen och kodning skall vissa diagnoser samt definitioner särskilt beaktas. Dessa diagnoser ska alltid inkluderas när de är förekommit i samband med det aktuella vårdtillfället. I många situationer blir dessa diagnoser huvudsaklig IVA-diagnoser men de kan också räknas till övriga diagnoser.

Ändringshistorik

2020-04-03 Version: 18.0
I samband med COVID-19 pandemin har vi valt att inkludera denna diagnos bland de för intensivvården viktiga diagnoser.

2018-10-02 Version: 17.0
Man bör skilja på att ställa diagnos och att klassificera eller koda en diagnos. I det första fallet görs en bestämning av patientens tillstånd. I det andra fallet väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen med hjälp av en statistisk klassifikation så- som ICD10-SE. 

2018-10-02 Version 17.0
Korrigerat definition för Svår ARDS

2018-05-08 Version 16.0
Tagit bort enskilda författare. Svenska Intensivvårdsregistret är ansvarig utgivare.

2017-12-08 Version 15.0 
SIR diagnoslista borttagen. ICD-10-SE huvudprincipen vid diagnoskodning. Aggregering görs vid utdata i stället för vid registrering. Nyckeldiagnoser, Viktiga diagnoser etc borta och hopslagna under rubrik ”För intensivvården särskilt viktiga diagnoser”. Benämningen primär IVA diagnos ändrad. Under definitioner: Sepsisdefinition ändrad till enbart Sepsis-3 för vuxna. Under barn har en tabell ändrats enligt önskemål från BIVA gruppen. ARDS enbart Berlindefinition. Njursvikt omskriven med KDIGO-kriterierna.

2016-01-01 Version 14.0 
Tillägg av Berlindefinitionen för ARDS J80.9A, J80.9B, J80.9C, J80.9X Justering av koder för influensa J09 och J10

2015-08-06 Version 13.0 
Tagit bort hänvisningen av T/Y-koder under rubriken Nivå 4 Patientsäkerhetsdiagnoser.
Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård, för att inte förvilla vad som gäller för
IVA/TIVA vs BIVA

2015-05-13 Version 12.0 
Ändrat text för J09.9 från Virusinfluensa av pandemikaraktär till Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus.

2015-04-14
Endast uppdaterad sidfot. För övrigt inga ändringar.

2012-11-14 Version 11.0 
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) J958A med defintionshänvisning tillagd till nivå-3
diagnoserna. Status Epileptikus G41.9 tillagd.