BIVA-möte

Mötesanteckningar finns att läsa här

Mötesanteckning 2018-11-15--16