Support

Bråttom.jpg

Support inom IT-området om inrapportering av data till SIR

Här finns information om valideringsprogrammet och XML-hantering. Använd gärna Frågor och Svar för att ställa frågor då givna svar görs tillgängliga för alla.

Ansöka om behörighet? Se länk till höger på sidan