Support

Support inom IT-området om inrapportering av data till SIR.

Här finns information om valideringsprogrammet och XML-hantering.

Använd gärna Frågor och Svar för att ställa frågor då givna svar görs tillgängliga för alla.