Anställda medarbetare

SIR har deltidsanställda medarbetare, med en tjänstgöringsgrad mellan 20 - 50%, i sin organisation

Vi, som alla har olika bakgrundsproffession, arbetar med allt från databearbetning, dataredovisning på vår utdataportal, datauttag på förfrågan av forskare, andra FoU-frågor, arrangemang av kurser och kongresser till support för våra medlemmar. Vi ansvarar också för hantering av användarkonto och behörigheter till våra olika webbformulär.

Anställd medarbetare

Namn
Ritva Kiiski Berggren
Telefon
010-839 14 92
Adress
Umeå

Anställd medarbetare

Namn
Eva Åkerman
Telefon
010-839 14 93
Adress
Stockholm

Anställd medarbetare

Namn
Lena Andersson
Telefon
010-839 14 94
Adress
Alingsås

Anställd medarbetare

Namn
Frida Lundin
Telefon
010-839 14 95
Adress
Linköping