Anställda medarbetare

SIR har deltidsanställda medarbetare, med en tjänstgöringsgrad mellan 20 - 80 %, i sin organisation

Vi, som alla har olika bakgrundsproffession, arbetar med allt från databearbetning, dataredovisning på vår utdataportal, datauttag på förfrågan av forskare, andra FoU-frågor, arrangemang av kurser och kongresser till support för våra medlemmar. Vi ansvarar också för hantering av användarkonto och behörigheter till våra olika webbformulär.

Anställd medarbetare

Namn
Caroline Mårdh
Telefon
010-839 14 91
Adress
Kristianstad

Anställd medarbetare

Namn
Eva Åkerman
Telefon
010-839 14 93
Adress
Stockholm

Anställd medarbetare

Namn
Ritva Kiiski Berggren
Telefon
010-839 14 92
Adress
Umeå

Anställd medarbetare

Namn
Frida Lundin
Telefon
Adress
Linköping

Anställd medarbetare

Namn
Lena Andersson
Telefon
010-839 14 94
Adress
Alingsås