Anställda medarbetare

SIR har deltidsanställda medarbetare, med en tjänstgöringsgrad mellan 20 - 80 %, i sin organisation

Vi, som alla har olika bakgrundsproffession, arbetar med allt från databearbetning, dataredovisning på vår utdataportal, datauttag på förfrågan av forskare, andra FoU-frågor, arrangemang av kurser och kongresser till daglig support till våra medlemmar. Vi ansvarar också för hantering av användarkonto och behörigheter till våra olika webbformulär.

Anställd medarbetare

Namn

Caroline Mårdh

Telefon

010-839 14 91

Adress

Kristianstad

Anställd medarbetare

Namn

Eva Åkerman

Telefon

010-839 14 93

Adress

Stockholm

Anställd medarbetare

Namn

Ritva Kiiski Berggren

Telefon

Adress

Umeå

Anställd medarbetare

Namn

Lena Andersson

Telefon

010-839 14 94

Adress

Alingsås