Riktlinjer

Här presenteras gällande riktlinjer för Intensivvårdsregistrering och andra styrande officiella dokument som har anknytning till SIR men som inte faller direkt under registrering av Intensivvård. Nedan hittas genväg till de nationella kvalitetsindikatorerna

Hitta snabbt