Inloggad eller ej - vad behöver jag veta?

Inloggningsförfarande – förklarande text

Vad kan jag göra utan att vara inloggad med SITHS-kort?

Du kan öppna utdataportalen och navigera dig fram, göra egna urval och exportera detaljerad tabell till en Excelfil. (fig.1)

Fig. 1

Du kan spara din rapport genom att lägga den som ett bokmärke och du kan dela rapporten med någon/några av dina kollegor. (fig.2)
Öppna urvalssymbolen genom att klicka på den
och klicka på dela symbolen

Fig. 2

 

 Vad kan jag göra genom att logga in med SITHS-kort med specifik behörighet t.ex. behörighet till någon av våra webbformulär för inregistrering av data?

Med hjälp av SITHS-inloggning kommer du åt Indataportalen. På denna filarea kan du se vilka webbformulär du har behörighet till och här kan du rapportera in data via webb och enkäthantering. Om din avdelning rapporterat in data för svensk intensivvård och Organisatoriska mätetal, donation – så ser du en översiktsbild för inrapporterad data för din avdelning (Fig.6)

Fig. 6

Ansökan om behörighet görs under fliken Webbformulär.

Här ansöker du om behörighet till SIR:s olika webbformulär. Du kan även söka behörighet för nedladdning av filer t.ex Mortalitetsfil.

Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren på datorn och klicka på: Registrera ditt kort och ansök här. Ange din kod för legitimering!

När du registerat ditt kort anger du till vilken/vilka webbformulär du behöver behörighet till via knappen "Begär åtkomst till SIR:s webbfomulär" som finns på den sidan. När du registerat ditt kort får du mail från oss när behörigheten lagts upp. Har du redan behörighet till ett webbformulär och behöver ytterligare behörighet så gör du som ovan och anger det nya webbformuläret du behöver tillgång till.