För dig som är närstående

Barn.jpg

Att besöka en intensivvårdsavdelning (IVA) kan upplevas både obehagligt och skrämmande. Miljön innehåller mycket teknisk apparatur och patienterna är uppkopplade med sladdar och slangar till apparaturen. Inför första besöket på IVA får du information av personalen om miljön där din närstående vårdas

Miljön på intensivvårdsavdelningen

Läkare och sjuksköterskor ger dig regelbunden och återkommande information under hela vårdtiden. Alla frågor kan inte besvaras pga. att det kan vara svårt att förutsäga hur det kommer att gå för någon som är svårt sjuk. Personalen kan förklara vad de gör och uppdatera dig om förändringar i din närståendes tillstånd.

Besök

Det är vanligt att IVA inte har någon fast besökstid utan du som närstående kommer överens med personalen om när det är möjligt att komma på besök.

Vi välkomnar även att barn kommer på besök. Studier har visat att barn klarar av att besöka den kritiskt sjuka närstående på IVA. Barn har ofta livlig fantasi och den är oftast värre än verkligheten. Det kan vara viktigt att de själva får komma och se den sjuka närstående.

Praktiska saker

Informationsblad brukar finnas om praktiska saker som telefonnummer till avdelningen, parkeringsmöjligheter och var du kan äta. Glöm inte att lämna telefonnummer där personalen kan nå dig. Under den mest kritiska tiden är det vanligt att det finns ett övernattningsrum eller vilrum där du som inte bor på orten kan vila.

Din egen hälsa

För att orka vara ett stöd till någon som är svårt sjuk måste du som närstående också ta hand om dig själv. Det är viktigt att äta och vila regelbundet för att orka vara ett stöd till den som är sjuk. Oftast finns det en kurator som kan hjälpa dig om du har behov av att samtala med någon eller om du har praktiska problem t.ex. intyg, ekonomi och hur räkningar betalas när någon är sjuk. Personalen vet hur du kan få kontakt med kuratorn. De kan även hänvisa dig till präst eller annan andlig rådgivare om du önskar det.

Om du upplever att du själv inte mår bra och behöver läkarvård kontakta din egen läkare på vårdcentralen.

Akut förvirringstillstånd

Patienter som vårdas på IVA kan drabbas av akut förvirringstillstånd. Tecken på detta kan vara psykomotorisk oro, hyperaktivitet i form av oro, plockighet och ibland utåtagerande. Onaturliga sinnesintryck som mardrömmar, overklighetsupplevelser och hallucinationer förekommer. Overklighetsupplevelser kan för den sjuke vara svåra att skilja från verkligheten och kan upplevas både som trevliga och otrevliga. Faktorer som påverkar förekomsten av overklighetsupplevelser kan vara graden av sjukdomstillstånd, att vårdas med ventilator, läkemedel och onaturlig sömn.

Till vanlig vårdavdelning

När din närstående är färdigbehandlad på IVA följer ofta en eftervårdstid på en vårdavdelning. Vårdnivån på vårdavdelningen är lägre än på IVA och personaltätheten på vårdavdelningen är också lägre. Det innebär att personalen har fler patienter per person att ta hand om.

Efter att din närstående har varit ständigt övervakad av personal och uppkopplad till apparater på IVA kan det kännas oroligt att inte ständigt ha personalen omkring sig. Är du orolig så prata med personalen om det, men övergången till lägre vårdnivå är en helt normal process i tillfrisknandet och personalen finns där för din närståendes fortsatta vård och rehabilitering.