Utbildningsportalen

Här är ingångssidan till vår utbildningsportal

För att öka kunskap och datakvalitet har vi skapat interaktiva utbildningsfilmer för professionen. Nedanstående filmer finns nu tillgängliga:

  • PIM3 -  riskjustering för barn och unga
  • Diagnoser - diagnoskodning av IVA-patienter
  • SAPS3 - riskjusteringsmodell för att beräkna den
    förväntade dödligheten hos IVA-patienter
  • Vårdtyngd Sverige - Hur du mäter och registrerar
    vårdtyngd med instrumentet VTS2014

Så här fungerar det:

  1. Avdelningen utser minst 1 administratör (IVA-admin). Detta innebär att endast de som ska vara IVA-admin ska söka behörighet till Utbildningsportalen
  2. IVA-Admin lägger därefter upp sina användare på avdelningen. Instruktion hur detta går till finns bl.a. under "Hjälp" på Utbildningsportalen