Återrapportering

Nedladdning av mortalitetsdata och FoU-data

Återrapportering till avdelningen - mortalitetsdata

Svenska Intensivvårdsregistret följer upp mortalitet för varje intensivvårdstillfälle upp till 10 år efter inskrivningstiden på IVA. Detta görs via NAVET som är Skatteverkets folkbokföring. Alla avdelningar som är medlemmar i SIR och som rapporterar intensivvårdstillfällen har möjlighet att få tillbaka sin egna avdelnings mortalitetsdata. Data levereras via säker autentisering, antingen som text- eller XML-fil. Filformat väljer avdelningen. När detta är beställt så kan behörig person ladda ned mortalitetsfilen vid valfritt tillfälle. Filen genereras i samband med nedladdning och är således alltid uppdaterad. Se beskrivning av filen i listen till höger. Kontakta oss via mail eller telefon nedan för initial beställning av datafil.

Återrapportering av data till avdelningen
eller av FoU-data till forskare

Om avdelningen eller forskare vill ha uttag från vår databas, så ansöks om det enligt vår riktlinje för datauttag. För nedladdning av datafil ansöks om behörighet enligt ovan.