Audit-Tips och dokument

Hittills har 6 av landets Intensivvårdsavdelningar genomgått denna av SIR utförda Audit. På grund av pandemin så har enbart 3 avdelningar kunnat genomföra uppföljningsmötet och presenterat sina erfarenheter.

Under årskonferensen presenterade Östersund och Uppsala sina erfarenheter och förbättringsarbeten utifrån Audit arbetet. 

SIR Audit 

Östersund

Uppsala