Audit - erfarenheter och dokumentation

hero.png

Hitintills har 22 avdelningar genomfört steg 1 av SIR:s Audit och 12 st har genomfört steg 2 uppföljningen.  

SIR Audit görs i två steg. Steg 1 utgörs av ett fysiskt besök på avdelningen, vid vilket extern intensivvårdspersonal och representanter från SIR deltar. 

Steg 2 utgörs av en uppföljning som sker 6 till 12 månader efter besöket. 

 

Bilden visar en kvot per område vid första Audit besöket av 18 avdelningar

Bilden visar en kvot per område vid steg 2 -uppföljning av Audit besöket på 9 avdelningar