Att vårdas på Intensiven

Blurred figures to the rescue.jpg

På intensivvårdsavdelningar vårdas patienter som behöver avancerad övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad p.g.a. en olycka, sjukdom eller livshotande tillstånd. Även mer avancerad vård efter t.ex. en operation kan kräva intensivvård

Vården är inriktad på att förebygga samt ersätta eller understödja viktiga organfunktioner, när dessa är otillräckliga i förhållande till patientens behov. Det kan vara lungor, hjärta, cirkulation, njurar, hjärna, lever som har hotande eller manifest svikt.

Här beskrivs olika situationer och vårdhandlingar som sker på en intensivvårdsavdelning. Det kan hjälpa dig och dina närstående att förstå vad du har eller varit med om.

"Avsnitten under "Vad är intensivvård" går att skriva ut som ett häfte i A5-format, se menyn till höger där även instruktioner för utskrift finns"